Läsfrämjarinstitutets grundare och verksamhetschef Marlen Eskander har av regeringen den 16 mars valts in som en av de nya ledamöterna i Statens kulturråd.

– Jag är mycket glad och hedrad över förtroendet att få kliva in som styrelseledamot. Att jag får vara med och bidra med mina kompetenser, erfarenheter, och perspektiv i ett så hedersamt och viktigt uppdrag, säger Marlen.

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet ansvarar för frågor som rör teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

– Statens kulturråd har en central roll inom kulturpolitiken. Myndighetens viktiga uppdrag har en stor spännvidd inom hela kulturområdet. Det är därför av betydande vikt att styrelsen har en bredd i erfarenhet och djup kunskap om kulturområdet, vilket jag är övertygad om att styrelsen nu har, säger kulturminister Parisa Liljestrand på regeringens hemsida.

Samtliga nya ledamöter

Paula Crabtree, konstnär och rektor för Stockholms konstnärliga högskola
Marlen Eskander, socialantropolog och verksamhetschef vid Läsfrämjarinstitutet Leif Jakobsson, kulturråd och tidigare direktör för Svenska kulturfonden
Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

 

Marlen Eskender
Grundare och Verksamhetsche