Metodutbildning

Läsfrämjarinstitutet erbjuder metodutbildning i LFI-metoden. Här får deltagarna god förståelse för varför LFI-metoden är oumbärlig i arbetet gentemot läsovana, de får verktyg att genomföra 4-dimensionell högläsning och praktisk träning av det. Utbildningen passar pedagoger, bibliotekarier, fritidspedagoger och andra som är läsfrämjande aktörer. Utbildningen kan skräddarsys och anpassas efter kundens önskemål.

Citat från deltagare på metodutbildning: ”Det här var det bästa jag varit på sedan jag började inom förskolan.”