4-dimensionell högläsning

LFI-metoden syftar till att ge barn ordets makt och en arena att agera på. Vi främjar läsning och språkutveckling, såväl det verbala språket som de sköna konsternas språk. Vår huvudsakliga metod är 4-dimensionell högläsning. Den består av boken, berättarrösten, improvisationsteater där karaktärerna kommer till liv och deltagarnas medskapande. Stor tonvikt läggs vid barnens medskapande och representation av deltagarna. Vi delar också ut böcker till barnen.

Shopping Basket