Vi ger barn ordets makt och en arena att agera på

Läsfrämjarinstitutet (LFI)

Verksamhetens syfte är att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället

 

LFI har som ändamål att bedriva läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet, för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna.

läas för integration

LÄSLANDET

LÄSLANDET

Läslitteratur och kulturfrämjande verksamhet för barn
Läs mer..

METODUTBILDNING

METODUTBILDNING

4-dimensionell verktyg högläsning och praktisk träning
Läs mer..

AKTUELLT

Town Hall Meeting

Som ett sätt att hålla demokratin aktiv möter södertäljebor sina lokala politiker på ett öppet möte, Town Hall Meeting, som arrangeras av Läsfrämjarinstitutet, Hagabergs folkhögskola,

Läs mer »

Styrelse 2022

På årsmötet i mars valdes följande styrelse, Eva Nilsson Lundmark (ordförande), Eja Embretsson (omval), Araia Ghirmai Sebhatu (omval), Annika Wennman (omval), Marlen Eskander (omval), Georgia

Läs mer »

Inspirationsföreläsning

Anlita oss

Kontakta oss redan idag
och få de bästa talare till ditt evenemang.

2-avtäckning

Hur kan du hjälpa till!

Stöd och samverkan

Tillsammans med fler aktörer växlar vi upp
arbetet för att de-segregera vår stad och vårt samhälle.

Shopping Basket