LFI-Läslandet erbjuder läs- litteratur och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna.

Läsfrämjarinstitutet (LFI) har som ändamål att bedriva läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna.

Verksamhetens syfte är att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället.

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som är en plats för läs-, litteratur- och kulturaktiviteter för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna.

Läsfrämjarinstitutet anordnar också metodutbildning i LFI-metoden för förskolor, skolor, bibliotek och andra läsfrämjande aktörer.

Vi är också en opinionsbildande aktör i frågor som rör läsfrämjande, flerspråkighet, integration och demokrati.

Läs vår Verksamhetsberättelse 2023 här

Ladda ner den i PDF här

C67A9678

LFI startade som ett initiativ i Assyriska föreningen sommaren 2015.

Historia

LFI startade som ett initiativ i Assyriska föreningen sommaren 2015. Grundare Marlen Eskander berättar:

När jag som 14-åring kom till Sverige från Syrien insåg jag snart att språk är makt. Jag förstod att språket är ett symbolsystem som effektivt inkluderar eller exkluderar människor. Den insikten ledde till att jag tidigt bestämde mig för att ge mina egna barn en hel arsenal av språk så att de därigenom ska få makt att bestämma över sina egna liv. Mina barn ska få alla sina tre modersmål; svenska, assyriska och arabiska utan någon hierarkisk ordning. De ska aldrig behöva känna sig exkluderade från svenskheten eller känna sig begränsade när de vill uttrycka sig på något av sina modersmål. Jag vill ge mina barn både det litterära språket och de sköna konsternas språk. För att de aldrig ska stå mållösa eller handfallna. Jag såg tidigt att mina barn, som är svensk-assyrier, alltid kommer att bedömas utifrån sitt utseende, kön, adress och etniska tillhörighet. Klassperspektivet hinner inte ens träda fram i skuggan av etniciteten. Jag har själv erfarit den strukturella rasismen under min uppväxt och i mitt yrkesliv.

Jag förstår att jag förmodligen inte kommer att kunna förändra världen, men det jag kan göra är att rusta mina barn för att möta den med kärlek och bildning. Jag vill att de ska älska sig själva som de är och inte låta sig kategoriseras eller förminskas. Jag började tidigt läsa böcker, besöka bibliotek, gå på barnteater och kulturaktiviteter med mina barn. Vart jag än gick fanns en viss typ av publik och det enda jag tänkte var: ”De som behöver detta mest finns inte här”.

Hösten 2014 var jag och mina barn på teaterföreställningen ”Precis som du föreställt dig” på Unga Klara i Stockholm och fick en kulturupplevelse som bekräftade mig och mina barn publikt. Jag och mina barn kände en sådan glädje och entusiasm att jag direkt ville att alla barn och föräldrar jag känner skulle få uppleva något liknande. Jag gjorde allt för att få föreställningen till Södertälje men det visade sig vara en väldigt komplicerad och kostsam historia.

Så vi tog saken i egna händer. Sommaren 2015 startade vi – tre föräldralediga mammor – Läsa för integration. Samma känsla som jag och mina barn fick på Unga Klara ville vi förmedla till ännu fler barn. Men inte som en engångsföreteelse eller något som ligger långt borta och är dyrt och otillgängligt. 2018 bildade vi en egen organisation efter att ha varit ett projekt inom Assyriska föreningen i Södertälje. Organisationen heter Läsfrämjarinstitutet. Vi driver Läslandet som är den plats som barn och deras vuxna kommer till. Metoden fortsätter heta Läsa för integration. Hos oss får barn och deras medföljande vuxna vara med i interaktiva och medskapande läs-, litteratur- och kulturaktiviteter varje vecka.

Här får de ordets makt och en arena att agera på.

Välkommen du också!

Marlen Eskender 

Ledord

Våra ledord är empowerment, representation och medskapande.

Empowerment

Allt vi gör syftar till att ge barn ordets makt och en arena att agera på. Med språk, kultur och bildning vill vi vill stimulera alla att hitta sin väg till frigörelse och frihet.

Vi hämtar mycket inspiration från Paulo Freire som menade att erövra språket är grunden för frigörelse.

Representation

I våra aktiviteter finns alltid representation och speglingsmöjligheter för deltagarna.

Denna bekräftelse gör att de stärks i sin identitet och får en positiv självbild. Representation gör också att deras intresse för boken/berättelsen/teatern ökar.

Medskapande

I Läslandet är deltagarna alltid medskapande. Barnen är med och påverkar innehåll och riktning i aktiviteterna och dramaakterna. Medskapandet gör dem till aktiva kulturutövare snarare än passiva kulturkonsumenter.
I medskapandet får de också känna att deras tolkningar, idéer och förslag är värdefulla.

På så sätt stärks deras självförtroende och tilliten till den egna förmågan.

1-johan filmar

Strategisk Påverkan

Sedan LFI startade sommaren 2015 har LFI drivit opinion och påverkansarbete för att åstadkomma positiv förändring i samhället. Vi ser kulturen som en samhällsförändrande kraft. Där öppna, fria, sociala kulturaktiviteter finns motas passivitet, destruktivitet och isolering bort.

Vi har bland annat verkat för att få till stånd fler öppna mötesplatser och sammanhang för läsning och kultur. Tillsammans med bl a Biblioteken i Södertälje har vi drivit på för öppnandet av ett permanent stadsdelsbibliotek i Hovsjö centrum. I samverkan med Telge Bostäder driver vi Träffpunkt Lina i Lina Hage. Tillsammans med ett flertal andra demokrati- och folkbildande aktörer tog vi initiativ till satsningen Hovsjö Forum som sedan 2017 skapar demokratifrämjande aktiviteter för Hovsjö- och Södertäljeborna.

Vision & Manifest

Läsfrämjarinstitutets vision att varje unge ska ha ordets makt och en arena att agera på.

Vi vägleds av vårt manifest:

1) Varje unge är en läsande unge.

2) Varje unge äger och förstår språkets makt – det skrivna språket, det konstnärliga språket och kroppens språk.

3) Varje unge har en plattform för kreativt skapande.

4) Varje unge har fri och nära tillgång till litteratur, teater och konst – som konsument och som utövare.

5) Varje unge kan spegla sig i litteraturens berättelser, teaterns karaktärer och konstens verk.

6) Varje unge känner att dess språk är en tillgång och en skatt i läsning och kulturutövande.

7) Varje unge är huvudpersonen i berättelsen om dennes liv.

8) Varje unge är omgiven av vuxna som ser vikten av att läsa, leka och kreativt skapa.

9) Varje unge är – oavsett dess bostadsort, bakgrund, klass, språk eller föräldrars utbildning och sociala nätverk – inkluderat i samhällets gemenskap.

10) Varje unge – oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion, etnicitet, funktionssätt och ålder – älskar sig självt och blir bemött med kärlek och respekt.

11) Varje unge kan genom litteraturen, teatern och konsten resa vart den vill.

Plattformar

Läslandet finns i dagsläget i dessa plattformar runt Stockholms Län.
Här har vi öppna och gratis läs-, litteratur- och kulturaktiviteter varje vecka. Utöver dessa öppna aktiviteter erbjuder vi även extraaktiviteter under säsongerna. Se vår kalender för exakta datum för samtliga aktiviteter.

Hovsjö

Läslandet har sin egen lokal centralt i Hovsjö, mittemot biblioteket. 

Här har vi vår öppna aktivitet varje onsdag kl 17:00 – 19:00. Detta gäller under vår- och höstterminerna. Andra tider gäller sommarperioden. 

Adress: Gröndalsvägen 1E Södertälje

Husby

Varje torsdag kl 16:00 – 18:00 har vi aktivitet i Folkets Husby. Detta gäller under vår- och höstterminerna. Andra tider gäller sommarperioden. 

Adress: Edvard Griegsgången 16 Kista

Rinkeby

Varje fredag kl 16:00 – 18:00 har vi vår öppna aktivitet i Folkets Hus. Detta gäller under vår- och höstterminen. Andra tider gäller sommarperioden.

Adress: Skårbygränd 1 Spånga

Mobilt

Läslandet anlitas av andra aktörer för att medverka med en pop-up på t ex festivaler, familjedagar och liknande.

Utmärkelser

Skärmavbild 2022-11-03 kl. 11.31.50

Läsfrämjarinstitutet har tilldelats Alfons Bokalen 2022 för sitt arbete med läsning för integration hos barn, unga och deras vuxna.

Motiveringen lyder:
”För ett strålande arbete med att bjuda in barn till medskapande genom teater, litteratur, språk och fantasi – och därmed skapa magi i vardagen, helt i Alfons Åbergs och Gunilla Bergströms anda”.
 

Finalist i Södertäljes hållbarhetspris

Vinnare av Bokmässans bildningspris

> Vinnare av Gulliverpriset

> Vinnare av 100-språkspriset av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse

> Finalist till Årets föreningen Södertälje kommun

> Finalist till Årets innovation, Södertälje Sciencepark

> LO:s nationella kulturpris

> Årets initiativ i Södertälje kommun

> Utsett till ett av de 13 bästa Årets initiativ av Social Forum

> 5i12 priset i Södertälje

> Årets Viktigaste insats av Assyriska kvinnoförbundet

Personal

Skärmavbild 2023-03-17 kl. 09.50.53

Marlen Eskander

Grundare och verksamhetschef
Marlen Eskander är grundare och verksamhetschef. Få personer kan skapa förändring som hon. Tidigare har hon jobbat många år med integration- och inkluderingsarbete i offentlig sektor, alltid med skarp analys och finstämd känslighet inför att processer som ska förändra människors beteenden måste designas i dialog med målgruppen. Marlen är socialantropolog och professionell brobyggare. Att Läsfrämjarinstitutet och Läslandet finns är tack vare att Marlen en gång, under sin tredje föräldraledighet, kände ”Hur svårt ska´re va?” Marlens favoritbok är "I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader" av Mikael Kurkiala.
foto: Hopik Kachadourian

Berolin Deniz

Verksamhetsutveckling
Berolin Deniz sätter de flesta av våra ord på pränt. Hon har skrivit vår Metodhandbok och sysslar mest med verksamhetsutveckling och styr upp vår utbildningsverksamhet. Hon släpper aldrig de antirasistiska feministiska perspektiven ur sikte. Berolin är sociolog och genusvetare men kan några scentricks, som att jonglera och hallulera. Berolins favoritbok är Gilgamesh-eposet.
Per

Per Georg Sörås

LFI-coach
Per Georg Sörås kan kännas från många andra scener och bibliotekssammanhang. Däribland Torekällberget och Junibacken där han bland annat har gestaltat Karlsson och andra karaktärer oräkneligt gånger. Han har lång erfarenhet av sagoteater och dramalek. Per är teaterpedagogen som kan gestalta vilken bok som helst med enbart sin röst som verktyg. Men för att förgylla det hela har han förstås alltid sin materiella och immateriella kappsäck med redskap och rekvisita som hjälper vartenda barn – och vuxen – att erövra ordets makt och en arena att agera på. Pers favoritbok är "Ronja Rövardotter" av Astrid Lindgren.
Resized_Stella-P-4

Stella Papalexi

LFI-coach
Uppvuxen i Grekland började Stella Papalexi stå på teaterscenen redan i förskoleåldern. Med en passion för drama och pedagogik har hon utbildat sig till förskolelärare, specialpedagog och dramapedagog, och vi har nöjet att ha med henne i vårt team av LFI-coacher, där hon med värme och ödmjukhet ser varje barns behov och unika potential. Hennes vision är att använda skådespeleriets konst för individuell utveckling men även skapa en scen med representation inom teatern för alla i samhället. Hennes favoritbok är "De små tingens Gud" av Arundhati Roy.
Ramona

Ramona Pazanin

LFI-coach
Ramona Pazanin fann kärleken till teatern redan vid 8 års ålder hemma i Karlstad när hon fick vara med i sin första produktion av en amatörteateruppsättning av tv-serien Dallas. Med en utbildning i teatervetenskap är hon en del av Läslandets team av skådespelare. Med sin lugna karisma har hon förmågan att få alla att känna sig både hörd och sedd. Hon älskar att arbeta med drama som verktyg, oavsett om det handlar om att jobba med barn, vuxna eller 100- åringar. Ramonas favoritbok är "Tillsammans är man mindre ensam" av Anna Gavalda.
Nicole

Nicole Charro

LFI-coach och samordnare Järva
Vi välkomnar med glädje Nicole Charro till Läslandet! Nicole är utbildad socionom och har arbetat i Socialtjänst, kommun och skola. Dessutom är hon utgiven poet vars diktsamling används i skolor idag. Eftersom hon brinner för ordets makt, ville hon kombinera dessa kompetenser på en arbetsplats för litteratur, barn och socialt arbete. Nicoles favoritbok är "De kommer drunkna i sina mödrars tårar "av Johannes Anyuru.

Aina Ferri

LFI-coach
Aina Ferri - skådespelerska, sång-samlare och lärare. Hon har hela sitt yrkesliv arbetat med barn och unga, med ledstjärnan att värna om leken. Som skådespelerska ligger improvisationen nära hjärtat, och vid sidan om Läslandets scen jobbar hon även med Playbackteater. Hon ser att i teaterutövandet finns en kraftfull potential för självinsikt, empowerment, gemenskap och samhällsförändring. Precis en sådan inställning önskar vi här på Läslandet! En av Ainas favoritböcker är ”Braiding sweetgrass” av Robin Wall Kimmerer.

Adama Touray

LFI-coach
Läslandets egna pianist, Adama Touray har brunnit för den estetiska konsten sedan tonåren. Med en passion för klassisk musik och skådespeleri har han börjat skriva sina egna piano-stycken, något vi ofta får nöjet att ta del av på Läslandet under våra aktiviteter. Musiken är en fantastisk väg in till det kreativa hjärtat och den musikaliska, såväl som den teatraliska delen av Adama, är något både personalen och deltagarna kommit att uppskatta. Adamas favoritbok är ”Doktor Glas” av Hjalmar Söderberg.
Femi

Femi Alheno

Administratör
Femi Alheno är vår egen Wonder woman, med ett öga för verksamhetens siffror är hon den som har koll på adminstrationen på Läslandet. 2013 anlände Femi från Syrien och har varit med oss sedan 2021. Femi är den som håller i det mesta och sprider god energi och ger en hjälpande hand när helst vi behöver det. Femis favoritbok är "Chaos of Sense" av Ahlam Mosteghanemi.

Styrelse

Styrelsen är en ideellt arbetande styrelse.
Ordförande LFI

Eva Nilsson Lundmark

Ordförande
Expert på utanförskapsfrågor
Skärmavbild 2023-03-17 kl. 09.50.53

Marlen Eskander

Ledamot
LFI:s grundare
Lucassi porträtt

Elin Lucassi

Ledamot
Förlagschef och VD En Bok För Alla
Eja Embretsson

Eja Embretsson

Ledamot
Förläggare Dar Al-Muna
Sissi Rizko

Sissi Rizko

Ledamot
Kommunikatör
Ulf Ericsson

Ulf Ericsson

Ledamot
f.d. Studierektor, numera pensionär
patrik-derk-1

Patrik Derk

Ledamot
Expert på social hållbarhet, VD Telge Bostäder och Stadsdelsdirektör

Maria Widestrand

Ledamot
Lång och gedigen erfarenhet som förskolechef
Shopping Basket