Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och inkluderande platser

Inspirationsföreläsning

Marlen Eskander, grundare och initiativtagare berättar om hur idéen till Läslandet föddes och hur språk hänger ihop med identitet, makt, frigörelse och demokrati.

Föräldrainfo

Boka ett kort föredrag till föräldramötet på skolan eller förskolan. Vi informerar om Läslandets verksamhet och pratar om vikten av läsning och att börja tidigt.

Vid boklansering

Lansera din bok med Läslandet.

Bokförlag som vill skapa ett positivt event i samband med lansering av böcker kan anlita Läslandet pop up för en gestaltning av boken.

Boka Gruppbesök

Workshop med Barngrupp.

Kom med din klass eller barngrupp och praktisera LFI-metoden i en process om ett antal veckor. 

Metodutbildning

LFI-metoden. Här får deltagarna god förståelse för LFI-metodens är oumbärlighet i arbetet gentemot läsovana, de får verktyg att genomföra 4-dimensionell högläsning och praktisk träning av det.

Läslandet pop-up

Läslandet kan uppträda mobilt i samband med t ex mässa, konferens, event, releasefest eller tema-dag.

Shopping Basket