nachla libre2

Spoken word med Nachla Libre

Poeten och konstnären Nachla Libre är en av de tre konstnärer som inom ramen för vårt samarbete med Grafikens Hus kommer hålla workshopar i Läslandets Kreativa Klubben och vuxengrupper. Syftet är att med konsten som redskap utveckla språk, skrivande och a ...

läslandet beskuren

Kreativa Klubben

Nu finns Kreativa Klubben för barn 10-13 år i Läslandet i Hovsjö. I Kreativa Klubben får barn utveckla sina konstnärliga talanger, språk och estetiska uttryck. Man träffar nya vänner och har roligt tillsammans samtidigt som det är utvecklande för barnet ...

foto läslandet hovsjö

Läslandet har flyttat

Vi har flyttat! Den nya adressen är Gröndalsvägen 1E, mitt emot El-Sistema i Hovsjö i Södertälje. Det nya Läslandet, liksom det gamla Läslandet, och alla platser vi jobbar på mobilt och i pop-ups får liv genom böcker, teater, skapande och en härliga geme ...

bild politiker

Town Hall Meeting

  I samarbete med Stiftelsen the Global Village bjuder vi in till två Town Hall Meetings. Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare kommer till Läslandet Lina Hage för att träffa medborgare som får ett tillfälle att ställa sina frågor och fö ...

AnyConv.com__bokmässanhemsidan

LFI på Bokmässan

Programmet för årets bokmässa är klart. I och med att bokmässan ställt om till digitalt format har färre programpunkter fått plats. Därför är vi än gladare att kunna presentera att Läsfrämjarinstitutet arrangerar tillsammans med Rabén & Sjögren semin ...

moderna museet ute barn

Moderna Museet kommer till Södertälje

Moderna Museet kommer vara en del av Läsfrämjarinstitutets konstkollo under sommarskoj. I ett samarbete och utbyte kommer intendent-förmedling Anita Wernström-Pitcher och kollegan Nina Blom att besöka Läslandets konstkollo där barnen får göra t-shirts me ...

pressmed2

Statsbidrag av Delmos beviljat

Delegationen mot segregation (Delmos) har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Delmos fick in totalt 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser. Läsfrämjarinstitutet är en av 31 ideella för ...

Behövande familjer får matkassar

Pandemin har drabbat de som redan lever i socioekonomisk utsatthet stort och många barnfamiljer har knappt mat på bordet. Läsfrämjarinstitutet är en av fyra samverkanspartners som möjliggör Södertälje matkasseutdelning. Foto: Länstidningen Södertälje ...

dagkollo

Dagkollo på Läslandet

Nu är anmälan för sommarens dagkollon öppen. Engagemangskollo 22-26 juni, kl 11-14 Ingen i samhället är viktigare än Du! Du kan påverka ditt liv och omgivningen genom att göra din röst hörd. Men hur gör man på bästa sätt för att nå ut till f ...