Barnens vuxna

Läslandet finns för att främja läsning hos barn. Här har barn en meningsfull fritidsaktivitet som ger läs- och kulturupplevelser genom lek. Men för att skapa bestående läsvanor arbetar vi också gentemot barnens vuxna. Läsande barn behöver läsande förebilder. Därför är alltid barnens medföljande vuxna deltagare i våra aktiviteter. Vi gör föräldrasamtal med fokus på läsningens goda inverkan, om kulturens frigörande kraft och vikten av att börja tidigt.

”Du pratar med min son på ett sätt som jag aldrig har sett någon annan göra.” Mamma till deltagande barn.

Shopping Basket