Efterföljande Workshop

I en efterföljande workshop tolkas boken i andra konstformer, såsom teckning, pyssel, dans, sång, berättande och skrivande. Härigenom förstärks relationen till boken/verket och barnen tränas i att tolka och bearbeta texter. Workshopens konstformer varierar.

Shopping Basket