Grafikens Hus och Läsfrämjarinstitutet inviger utställningen ”Bärande berättelser” i skyltfönstret på Saltsjögatan 1, intill Saltsjötorget mitt i Södertälje centrum, fredagen 18 juni klockan 14:00.


Nio Södertäljebor delar i utställningen med sig av berättelser från sina liv. Med konst som språk uttrycker de sig fritt och färgstarkt på varsin träkub. Alla kubens sidor är fyllda med deras handmålade berättelser om vad de fann och vad de förlorade genom förflyttningen mellan moderland och hemland, mellan minnen och drömmar. Ett unikt
perspektiv kommer fram där deltagarna själva har makt och mandat över sin historia.


Konstnären Saadia Hussain har lett arbetet med de konstnärliga kollektiva processerna som resulterat i de
handmålade träkuberna som skapades av och tillsammans med Emeline Kouaib, Jakob Yousef, Jassamin Lahdo, Jozil Shahen, Miskinta Issa, Nadia Sulayman, Nazeer Arzej Kerim, Sabah Shaya och Fabronya. De nio deltagarna har också haft workshops med poeten Nachla Libre för att erövra ordets makt i sitt konstnärliga skapande och med teaterpedagogen Per Sörås har de erövrat scenen. Genomgående i nära samarbete med Läsfrämjarinstitutets pedagog Zalgai Aho och Anna Erlandsson från Arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun.


”Konsten ger oss unika verktyg och kunskap om oss och livet. Genom att jobba med konstnärliga processer som
möjliggör kollektivt deltagande så har jag tillsammans med olika grupper förändrat ytor och därmed attityder.
Kollektivt skapande har bidragit till en känsla av delaktighet och tillhörighet, och möjliggjort sammanhang och
engagemang. Konst i våra gemensamma rum bidrar till möten och meningsskapande sammanhang som både
utmanar och utvecklar oss. Den konsten möter oss direkt och plötsligt och vi kan alla tolka den genom vår egen blick.
Att fler får vara med och utöva sin demokratiska rätt att få påverka sin livsmiljö och livskvalitet genom konst är det jag
strävar efter genom vårt samarbete.” Saadia Hussain, konstnär


Utställningen invigs av Socialnämndens ordförande Viktoria Hjulström fredag 18 juni kl 14:00.
Var: Saltsjögatan 1
När: 18 juni till 31 augusti 2021

“Bärande berättelser” har vuxit fram under projektet ”Täljestories”, ett samarbete mellan Läsfrämjarinstitutet och
Grafikens Hus som inleddes hösten 2020. Arbetet sker med stöd av Samordningsförbundet i samverkan med
Arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun och Delmos – Delegation mot segregation.

Projektet skapar nya arenor och mötesplatser för barn och vuxna där deras berättelser blir hörda, tar plats och blir
gestaltade. Syftet är att stärka individen och de-segregera staden.

För mer information, pressbilder och intervjuer kontakta:
Anna Jönsson, vice vd och projektledare, Grafikens Hus, anna.jonsson@grafikenshus.se, 070-322 31 73
Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef, Läsfrämjarinstitutet, marlene.eskander@lfi.se, 070-759 69 67

Shopping Basket