Läslust och Läsvana

LFI-metoden syftar till att stimulera läslusten och skapa läsvana hos deltagarna. Det gör vi genom lekfullhet och låga trösklar. Det är lätt att komma till oss. Och det är lätt att bli fast! Vi använder teater och andra konstformer för att fånga även de barn som ännu inte är vana läsare. Genom systematiskt återkommande aktiviteter etableras vanan att läsa. Vi använder lekfulla incitament och ger utrymme för varje individ att utvecklas i sin egen takt utifrån sin förmåga och dagsform.

Shopping Basket