Ledord

Våra ledord är empowerment, representation och medskapande.

Empowerment

Allt vi gör syftar till att ge barn ordets makt och en arena att agera på. Med språk, kultur och bildning vill vi vill stimulera alla att hitta sin väg till frigörelse och frihet. Vi hämtar mycket inspiration från Paulo Freire som menade att erövra språket är grunden för frigörelse.

Cap 02

Representation

I våra aktiviteter finns alltid representation och speglingsmöjligheter för deltagarna. Denna bekräftelse gör att de stärks i sin identitet och får en positiv självbild. Representation gör också att deras intresset för boken/berättelsen/teatern ökar.

jararimalisa

Medskapande

I Läslandet är deltagarna alltid medskapande. Barnen är med och påverkar innehåll och riktning i aktiviteterna och dramaakterna. Medskapandet gör dem till aktiva kulturutövare snarare än passiva kulturkonsumenter. I medskapandet får de också känna att deras tolkningar, idéer och förslag är värdefulla. På så sätt stärks deras självförtroende och tilliten till den egna förmågan.

Cap 01
Shopping Basket