Media

https://kultwatch.se/2018/11/01/lasframjarinstitutet/ Läsfrämjarinstitutet erbjuder barn en arena att agera på -kultwatch
“Ett föreningsbildande senare är Läsfrämjarinstitutet numera en fristående organisation med ordinarie och öppen verksamhet för alla Södertäljebor där uppdraget är att ge barn ordets makt och en arena att agera på. En verksamhet som prioriterar främjandet av barn och ungas läsutveckling och där flerspråkighet är uppmuntrat.”

29/8 invigde kultur- och demokratiminister Alice Bah

Kuhnke Läslandets https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/lasande-ska-underlatta-integration invigningen av Läslandet i svt.

https://www.lt.se/logga-in/minister-invigde-laslandet-i-lina-lasning-ar-viktigt-for-kreativitet Artikel om invigningen i Länstidningen (prenumeranter)

https://m.youtube.com/watch?v=KAiDFhWcrWc Kulturrådet- inslag i läsambassadören Johan Anderblads fim

Läsambassadören checkar in: Böcker, förebilder, gemenskap https://www.svtplay.se/video/18043903/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-16-maj-19-15-1?start=auto Inslag om läs och mät kampanjen i Lilla Aktuellt (ej längre tillgängligt på svt-play)

“Lilla aktuellt gjorde repotage hemma hos LFI-deltagare och besökte vår aktivitet.”

http://biblioteksbladet.se/dar-sagan-dansar/  Där sagan dansar – Biblioteksbladet

Läsa för integration är en ny metod från Södertälje där läsning möter teater, bildkonst och dans.<a

https://m.youtube.com/watch?v=m5dvjFahtnw Kortfilm om LFI av  Telge energi-

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.3139439-bocker-for-moten-och-integration Böcker för möten och integration

Lagom när Sverige tog semester drog den Assyriska kvinnoföreningen i Södertälje i gång Läsa för integration, ett projekt med finansiellt stöd av Södertälje kommun och som syftar till att integrera genom att öka läsfrämjandet.”

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.3334278-lasa-for-integration-belonasLäsa för integration belönas

Ett 80-tal barn i veckan får en möjlighet att stärka sina språkkunskaper genom projektet Läsa för integration. Nu får verksamheten 5i12-priset.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/prisat-lasprojekt-for-barn-oppnar-i-hovsjo-centrum?gmenu=0 Prisat läsprojekt för barn öppnar i Hovsjö centrum

Läsa för integration är ett prisat Södertäljeprojekt som nyligen beviljades en kvarts miljon i stöd från Kulturrådet. Och nu står det klart att man i sommar kommer att ordna träffar också i centrala Hovsjö.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/lo-prisar-sodertaljeprojekt LO prisar Södertäljeprojekt

Läsa för integration” som drivs av Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje får ett av LO:s kulturpris 2016. Anledningen är att projektet, enligt LO, ”bygger broar över språk- och kulturskillnader”.

https://www.lo.se/start/play_startsida/los_kulturpris_2016_till_lasframjande  LOs kulturpris 2016 till läsfrämjande

LO har i år valt läsfrämjande som tema för kulturpriset. Läsning och läsförståelse är förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är också en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet.”

http://lt.se/nyheter/nyheter/1.4070983-barnens-egna-sagor-far-liv  Barnens egna sagor får liv

Tornados, märkliga män i röda hattar och grön slips, trollkarlar och magiska portaler. Allt detta rymdes på några få kvadratmeter i Hovsjö hub i torsdags.”

http://www.assyriatv.org/2015/09/lasa-for-integration-djungelboken/  Läsa för integration – Djungelboken

Assyriska Kvinnosektionen i Södertälje driver ett unikt projekt i Assyriska Föreningen. Projektet leds av Marlen Iskander och Ilona Nison är projektsamordnare som även leder högläsningen för barnen. Vid sin sida har hon skådespelerskan Yelda Hadodo.

http://www.assyriatv.org/2015/09/lasa-for-integration-blinkleken/ Läsa för integration – BlinklekenInslag Assyria TV

http://www.assyriatv.org/2015/10/lasa-for-integration-barnteater/ Läsa för integration – Barnteater Inslag Assyria TV 

http://www.assyriatv.org/2015/07/barnaktiviteter-lasa-for-integration/ “>Barnaktiviteter – Läsa för integration Inslag Assyria TV

Läsfrämjarinstitutet får Gulliverpriset 2019