Läsfrämjarinstitutet erbjuder metodutbildning i LFI-metoden

VAD?

Läsfrämjarinstitutet erbjuder metodutbildning i LFI-metoden.

Här får deltagarna god förståelse för LFI-metodens är oumbärlighet i arbetet gentemot läsovana, de får verktyg att genomföra 4-dimensionell högläsning och praktisk träning av det.

HUR?

Metodutbildningens basupplägg består av tre delar,

Del 1 VETA består av vad de bakomliggande orsakerna till LFI är. Varför finns LFI och hur kan vi göra läsare av läsovana.
Vi går igenom vad LFI-metoden tar avstamp i och vilka samhällsproblem den svarar an mot.

Del 2 KUNNA består av LFI-metoden och 4-dimensionell högläsning. Vi går igenom arbetssätt och principer.

Del 3 GÖRA består av de olika element som finns i en 4-dimensionell högläsning.
Vi gör praktiska övningar och ett grupparbete där man får prova metoden i grupp med en LFI-coach som bollplank.

FÖR VEM?

Utbildningen passar pedagoger, bibliotekarier, fritidspedagoger och andra läsfrämjande aktörer.
Utbildningen kan skräddarsys och anpassas efter beställarens önskemål.

Citat från deltagare på metodutbildning: ”Det här var det bästa jag varit på sedan jag började inom förskolan.”

SAGT OM METODUTBILDNINGEN

FRÅN VÅRA UTVÄRDERINGAR

I våra utvärderingar svarar 98 % ,94 % resp 98 % ”i hög grad” eller ”i mycket hög grad”
på följande frågor:

Utbildningen har inspirerat mig att verka för läsning

Utbildningen har gett mig ökad förståelse för vikten av läsning och språkutveckling hos barn

Utbildningen har gett mig konkreta verktyg i 4D-läsning

Shopping Basket