METODUTBILDNING

METODUTBILDNING

Vad?

Läsfrämjarinstitutet erbjuder metodutbildning i LFI-metoden. Här får deltagarna god förståelse för varför LFI-metoden är oumbärlig i arbetet gentemot läsovana, de får verktyg att genomföra 4-dimensionell högläsning och praktisk träning av det.

Utbildningen passar pedagoger, bibliotekarier, fritidspedagoger och andra som är läsfrämjande aktörer. Utbildningen kan skräddarsys och anpassas efter beställarens önskemål.

Citat från deltagare på metodutbildning: ”Det här var det bästa jag varit på sedan jag började inom förskolan.”

Metodutbildningens basupplägg består av tre delar,

Del 1 VETA består av vad de bakomliggande orsakerna till LFI är. Varför finns LFI och hur kan vi göra läsare av läsovana. Vi går igenom vad LFI-metoden tar avstamp i och vilka samhällsproblem den svarar an mot. Följande teman behandlas:

  • Hur skapas läslust och läsvana
  • Språk som redskap och empowerment
  • Språkets många dimensioner
  • Flerspråkiga barn med hybrida identiteter
  • Representation
utbildning lyssnar

För vem?

KUNNA består av LFI-metodens principer och arbetsmetoder. Vi går igenom

  • 4-dimensionell högläsning
  • Efterföljande workshop
  • Upplägg av en aktivitet
  • Tillgänglighet, takt och tid
  • Lekfulla incitament
utbildning fiolito

Hur?

GÖRA består av de olika element som finns i en 4-dimensionell högläsning. Vi gör praktiska övningar och ett grupparbete där man får prova metoden genom att göra en 4D-läsning i grupp med en LFI-coach som bollplank.

utbildning action

Metodboken

GÖRA består av de olika element som finns i en 4-dimensionell högläsning. Vi gör praktiska övningar och ett grupparbete där man får prova metoden genom att göra en 4D-läsning i grupp med en LFI-coach som bollplank.

 

Om LFI-metoden: Johan Anderblad, Läsambassadör

“Vilket fantastiskt fint jobb ni gör! Engagemanget hos er och barnen är som en urkraft. Det går inte att ta miste på glädjen och inlevelsen hos alla barn. För att inte tala om alla ledare. Det är ni som sätter tonen och med ert engagemang sprider glädjen. Det är ett toppenjobb ni gör. Ni har skapat en metod som verkligen är värd att spridas!”

Sagt om LFI:s utbildning:

”Otroligt bra! Alla som jobbar med barn borde få komma hit och få mer kunskap om barns läsande och 4D-metoden.”

”Vi läser redan mycket böcker men jag förstår att det går att utöka ännu mer. Allt gick i så positiv anda. Jag är så inspirerad att sätta igång med barnen.”

”Hela utbildningen, med blandning av teoretiska och praktiska moment var inspirerande och givande och särskilt bra med den interkulturella ansatsen och hur viktigt det är med representation av alla flerspråkiga barn.”

”Det här överträffar allt i min utbildning och kompetensutveckling.”

Från vår utvärdering:

I våra utvärderingar svarar 98 % ,94 % resp 98 % ”i hög grad” eller ”i mycket hög grad” på följande frågor: ”Utbildningen har inspirerat mig att verka för läsning.”, ”Utbildningen har gett mig ökad förståelse för vikten av läsning och språkutveckling hos barn.” resp ”Utbildningen har gett mig konkreta verktyg i 4D-läsning.”

boken framsida

För prisförslag kontakta oss.