Om LFI

Läsfrämjarinstitutet (LFI) har som ändamål att bedriva läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna. Verksamhetens syfte är att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället.

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som är en plats för läs-, litteratur- och kulturaktiviteter för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna.

Läsfrämjarinstitutet anordnar också metodutbildning i LFI-metoden för förskolor, skolor, bibliotek och andra läsfrämjande aktörer.

Vi är också en opinionsbildande aktör i frågor som rör läsfrämjande, flerspråkighet, integration och demokrati.

Shopping Basket