Under sommaren kommer Läslandet ha en mängd sommaraktiviteter. För barn 11-15 år erbjuds kollon på olika teman. För barn, 7-12 år, har vi öppen dagverksamhet i Läslandet i Södertälje. Detta kan göras tack vare stöd från Södertälje kommun. Ordinarie öppna aktiviteter för barnfamiljer 3-11 år kommer hållas i Södertälje, Rinkeby, Tensta och Husby.

Vecka 25 Teaterkollo, måndag till torsdag kl 10-13
På kollot får du lära dig grunderna inom teater, manusskrivning och röstteknik. Vi gör övningar och teaterlekar. Du blir stärkt i att tala inför andra, samarbeta och skapande. Kollot leds av teaterpedagog Per Sörås.

Vecka 26 Filmkollo, måndag till fredag kl 10-13 
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. I kursen går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för sitt projekt. Kollot leds av regissör Michael Nehme.

Vecka 27 Engagemangskollo, måndag till fredag kl 10-13
I det här kollot ägnar vi oss åt att stärka engagemang för samhällsfrågor och samtidsfrågor hos unga. Vem är jag i den större helheten och hur kan jag påverka samhället och mitt eget liv? Med diskussionsövningar, lekar och annat ökar vi vår förståelse för de demokratiska processerna och hur Din röst kan ta plats i samhället. Kollot leds av fritidspedagog Daniella Durmaz.

Vecka 28 Konstkollo i samarbete med Moderna Museet, måndag till fredag kl 10-13 
I det här kollot får du utvecklas som konstnär i olika tekniker tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Temat är identitet och drömmar. Med konsten som medel ger vi uttryck för vilka vi är, vår identitet och vilka drömmar vi bär på. Kollot är ett samarbete med Moderna Museet och leds av konstpedagog tillika konstnär Anita Wernström Pitcher.

OBS! Till samtliga dagkollon ska anmälan göras till info@lfi.se. Uppge barnets namn, födelseår och föräldrars telefonnummer. Sista anmälningsdag är 2 juni. 


Vecka 29-32 Öppen dagverksamhet kl 10-13
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år. I Läslandets dagverksamhet är du välkommen att spela teater, pyssla, läsa och leka. Du utvecklar din fantasi, kreativitet träffar vänner. Du behöver inte anmäla dig.

  •  

Var: Läslandet Gröndalsvägen 1E 

För vem: Kollona är för barn 11-15 år
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år

Bra att veta: Ha på er oömma kläder.

Kontakt: 073-878 45 58 info@lfi.se

Shopping Basket