Strategisk Påverkan

Sedan LFI startade sommaren 2015 har LFI drivit opinion och påverkansarbete för att åstadkomma positiv förändring i samhället. Vi ser kulturen som en samhällsförändrande kraft. Där öppna, fria, sociala kulturaktiviteter finns motas passivitet, destruktivitet och isolering bort.

Vi har bland annat verkat för att få till stånd fler öppna mötesplatser och sammanhang för läsning och kultur. Tillsammans med bl a Biblioteken i Södertälje har vi drivit på för öppnandet av ett permanent stadsdelsbibliotek i Hovsjö centrum. I samverkan med Telge Bostäder driver vi Träffpunkt Lina i Lina Hage. Tillsammans med ett flertal andra demokrati- och folkbildande aktörer tog vi initiativ till satsningen Hovsjö Forum som sedan 2017 skapar demokratifrämjande aktiviteter och för Hovsjö- och Södertäljeborna.

Shopping Basket