Priser och utmärkelser

5i12 priset i Södertälje, 2015

Årets viktigaste insats av Assyriska kvinnoförbundet, 2015

LO:s nationella kulturpris, 2016

Årets initiativ i Södertälje kommun, 2016

Utsett till ett av de 13 bästa Årets initiativ av Social Forum, 2016

Finalist till Årets föreningen Södertälje kommun 2018

Finalist till Årets innovation, Södertälje Sciencepark, 2018