Vision & Manifest

Läsfrämjarinstitutets vision är:

Varje unge ska ha ordets makt och en arena att agera på

Vi vägleds av vårt manifest:

1) Varje unge är en läsande unge.

2) Varje unge äger och förstår språkets makt – det skrivna språket, det konstnärliga språket och kroppens språk.

3) Varje unge har en plattform för kreativt skapande.

4) Varje unge har fri och nära tillgång till litteratur, teater och konst – som konsument och som utövare.

5) Varje unge kan spegla sig i litteraturens berättelser, teaterns karaktärer och konstens verk.

6) Varje unge känner att dess språk är en tillgång och en skatt i läsning och kulturutövande.

7) Varje unge är huvudpersonen i berättelsen om dennes liv.

8) Varje unge är omgiven av vuxna som ser vikten av att läsa, leka och kreativt skapa.

9) Varje unge är – oavsett dess bostadsort, bakgrund, klass, språk eller föräldrars utbildning och sociala nätverk – inkluderat i samhällets gemenskap.

10) Varje unge – oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion, etnicitet, funktionssätt och ålder – älskar sig självt och blir bemött med kärlek och respekt.

11) Varje unge kan genom litteraturen, teatern och konsten resa vart den vill.

Shopping Basket