Läsning och Språkutveckling

LFI ger unga en möjlighet till att tränas för språkutveckling genom fyrdimenssionell högläsning med möjlighet till spegling via improvisionsteater. Läsning är en färdighet som man måste träna upp, mycket likt konditionen. Därför stannar inte LFI:s verksamhet upp, inte ens under sommaren. Vi växlar istället upp för att hjälpa till att minska läsklyftan efter sommarlovet mellan unga med läsande förebilder och de med icke läsande förebilder.

Läskunnighet är förstås en viktig förutsättning för att unga ska etableras i samhället. Det är en baskunskap i en textbaserad värld som ger en god start i skolan och ett ökat ordförråd. Inte minst är det även en nyckel till att förstå sin omvärld och en möjlighet att erövra nya världar och möten som de kanske saknar tillgång till i sin omvärld. Det här är särskilt viktigt i utsatta områden där utanförskapet är stort.

”En 17 åring behöver kunna mellan 50–70 000 ord för att kunna delta i samhället, ta del av nyheterna och läsa artiklar, med mera. En 17 åring som inte är läsande har ett ordförråd på ungefär 7 000 ord. Det är samma nivå som en läsande 7 åring. Det här skapar naturligtvis en känsla av utanförskap. Det blir då kanske en demokratisk fråga.” 

Marlen Eskender

Shopping Basket