IMG_2535

Marlen Eskander, invald i kommittén En svensk kulturkanon

Idag presenterar Regeringen kommittén för kulturkanon och i den ingår Läsfrämjarinstitutets grundare tillika verksamhetschef Marlen Eskander. Det är ett direktiv förordnat av kulturminister Parisa Liljestrand.

– Regeringen har fattat beslut om att ta fram en kulturkanon. Kulturkanon lyfter vikten av kultur och konstens betydelse för Sveriges gemensamma vetande som viktig del av allas rätt till kunskap och bildning. Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet. Jag ser fram emot att samlas med kommittén och påbörja arbetet, säger Marlen Eskander. 

Kommittén ska bland annat:

  • utse konst- och kulturområden som ska ingå i en svensk kulturkanon,
  • fastställa vilka kriterier som ska gälla vid valet av verk till en svensk kulturkanon,
  • utse deltagare i expertgrupper utifrån sakkompetens inom respektive område,
  • uppdra åt varje expertgrupp att självständigt, enligt de kriterier som kommittén fastställt, avgöra vilka verk som ska ingå i en svensk kulturkanon inom det område som gruppen svarar för,
  • sammanställa en svensk kulturkanon av de verk som väljs ut av expertgrupperna,
  • skapa en öppen och inkluderande process vid framtagandet av en svensk
    kulturkanon där allmänheten ges möjlighet att komma med förslag, och 
  • föreslå hur en svensk kulturkanon ska kunna hållas relevant över tid.

Övriga ledamöter är:

Gunilla Kindstrand, journalist
PJ Anders Linder, chefredaktör Axess
Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap   

Läs mer på:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/ledamoter-i-kommitten-en-svensk-kulturkanon-forordnade/

Tags: No tags

Comments are closed.