SOMMARKOLLO 2022

I sommar har vi flera spännande dagkollon för barn 11-15 år och
Läslandet har öppen dagverksamhet (drop in) för barn 7-12 år.

Anmälan till dagkollon görs till info@lfi.se senast 23/5.
Uppge barnets namn och personnummer, samt förälders namn och telefonnummer.

På kollona bjuder vi på lunch.
På öppen verksamhet bjuder vi på mellis.
Ta gärna med en egen vattenflaska och ha oömma kläder.

18/7 – 12/8 har Läslandet öppen dagverksamhet (drop in) för barn 7-12 år, klockan 10:00 – 13:00

Kollo, sommarkollo, Sommarkul, Läslandets dagkollo

I Läslandets dagverksamhet är du välkommen att spela teater, pyssla, läsa och leka. Du utvecklar din fantasi och kreativitet och träffar vänner. Ett barn som leker, står på scen och samspelar med andra får ökat självförtroende och redskap till positiv identitetsbildning. Hos oss i Läslandet kombinerar vi läsning med lek, för att alla barn ska ha ordets makt och en arena att agera på. Leds av teater- och kulturpedagoger. Du behöver inte anmäla dig.

Dagkollo för barn 11-15 år, vardagar klockan 10:00 – 15:00. Du behöver anmäla dig.

Vecka 24 Teaterkollo
På Läslandets teaterkollo kommer du spela teater tillsammans med andra barn och teaterpedagoger. Du lär dig grunderna inom teater, manusskrivning och röstteknik. Vi gör övningar och teaterlekar. I sin helhet är grunderna i teaterkollot också färdigheter som du har nytta av i andra sammanhang, som att stå på scen och tala inför en publik, att samarbeta och skapa kreativt. Leds av Per Georg Sörås, teaterpedagog.

Vecka 25 Engagemangskollo
I Läslandets engagemangskollo ägnar vi oss åt att stärka engagemang för samhällsfrågor och samtidsfrågor hos unga. Vem är jag i den större helheten och hur kan jag påverka samhället och mitt eget liv? Med lekar, diskussionsövningar och annat ökar vi vår förståelsen för de demokratiska processerna och hur Din röst kan ta plats i samhället. Leds av Daniella Durmaz, fritidspedagog med fokus på ungas delaktighet och inflytande.

Vecka 26 Konstkollo med Moderna Museet
I det här kollot får du utvecklas som konstnär i olika tekniker tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Vi arbetar på plats i Läslandet samt gör dagsutflykter till Moderna Museet i Stockholm. Temat är Demokrati – Konsten att göra sin röst hörd! I svensk lag står det att barn har rätt att uttrycka sig i tal, skrift och i tryck i konstnärlig form. Tillsammans utforskar vi konsten och gör bildanalys. Hur vi påverkas av bildspråket? Varför är konsten viktig? I verkstan gör vi våra egna affischer med färgtryck och schabloner. Leds av Anita Wernström-Pitcher, konstnär och konstpedagog.

Vecka 27 Filmkollo 1
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla en idé och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. Vi går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för varje projekt. Leds av Michael Nehme, regissör och lärare.

Vecka 28 Filmkollo 2
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla en idé och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. Vi går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för varje projekt. OBS om du också har gått filmkollo 1 kan du under det här kollot få en fördjupning och fortsättning, tex testa att skapa reklamfilm, eller utforska ditt bildberättande i andra former och plattformar. Leds av Michael Nehme, regissör och lärare.