styrelse 2020

Årsmöte 2020

Läsfrämjarinstitutet har hållit årsmöte och valt ny styrelse. Nyinvalda styrelseledamöter är Hanna Gerdes och Annika Wennman. Återvalda styrelseledamöter är Brandon Sekitto, Eva Nilsson Lundmark, Beatrice Clarke, Eja Embretsson, Amanda Netcher, Elias Våhlund, Marlen Eskander. Fyra ledamöter har lämnat sin post; Gunilla Larsson, Mikhael Mikalidis, Jonas Berg och Maha Chamoun.

Annika Wennman är rektor på Fryshusets grundskola i Husby. Hon är lärare i svenska och har vidareutbildat sig i specialpedagogik. Språkets viktiga roll i lärande har alltid varit ett fokusområde för henne. Hon är också engagerad i frågor som rör särbegåvade elever och deras rätt till utmaning i skolan. Om LFI och sitt engagemang säger hon:

”Jag tycker att alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är något centralt. För mig är LFI en otroligt viktig del i detta. Att i tidig ålder få tillgång till det berättade och skrivna språket är viktigt för att utvecklas som läsare och för att skapa intresse för läsning. LFI´s arbete med detta öppnar dörrar för delaktighet i samhället och ett livslångt läsande och lärande.”

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och författare till flera böcker om mänskliga rättigheter. Bland Hannas tidigare uppdrag kan nämnas utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Rosenbad och jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

Hanna har valt att engagera sig i LFI för att LFI arbetar konkret, praktiskt och handfast för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är en verksamhet där yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till kultur och utbildning omsätts i praktisk handling. LFI har imponerat på mig länge med sitt arbete och det känns otroligt kul att nu vara invald i styrelsen.”

Brandon Sekitto fortsätter som ordförande och tackade avgående och nuvarande ledamöter för deras arbete:

“2020 är onekligen ett år med många utmaningar. Sviterna av Covid-19 kommer påverka samhället djupt och brett. I synnerhet vår primära målgrupp som är barn och föräldrar som lever i socioekonomisk utsatthet. Jag vill tacka avgående styrelseledamöter och ser fram emot ett nytt år. Med förstärkning i styrelsen har vi både bredd och spetskompetens att fortsätta driva Läsfrämjarinstitutets arbete framåt, såväl i kris som i stabilitet.”

kassar2

Civilsamhället i Södertälje samarbetar för att dela ut mat till barnfamiljer i Coronapandemins spår

Svenska kyrkan har sedan slutet av mars delat ut matlådor med lagad mat till 150 personer två gånger i veckan. Allt fler söker kontakt och vi är flera civilsamhällesorganisationer som ser och möter familjer där behoven är stora. Familjer där föräldrarna hankar sig fram på extrajobb, familjer som på grund av rådande bostadssituation betalar dyra hyror, familjer som sammanfattningsvis har knappa resurser att få vardagen att gå ihop.


Vi ser nu att dessa familjers situation förvärras snabbt. De långsiktiga effekterna av de åtgärder som införs under Coronautbrottet kommer att drabba människor i en redan socio-ekonomisk utsatt situation mer än övriga befolkningen och vi ser nu effekterna av att människor förlorar sin inkomst i Södertälje. 

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. När vi nu ser att familjer i Sverige faktiskt inte har denna tillgång är vi tillsammans manade att bidra.

I ett samarbete mellan Södertälje stads rödakorskrets, Svenska kyrkan i Södertälje, Läsfrämjarinstitutet, Bilda Öst och Främjarnas förening har vi börjat dela ut matkassar med basvaror till barnfamiljer i staden. Vi riktar oss till barnfamiljer i mycket utsatta situationer som inte kan täcka sina basala behov och lever under existensminimum.

Våra organisationers grundläggande principer och värdegrund handlar om allas lika människovärde och rättigheter, att vi alltid ska nå ut till dem som befinner sig i utsatthet och aldrig lämna någon ensam i en kris.

Vi har till en början fått kassar med basvaror till 100 familjer skänkta från Ica Maxi Vasa. Stort tack till Jonas Berg och personalen på Ica Maxi Vasa för detta samhällsengagemang.

Vi har frivilliga som packar och kör ut maten, vi har lokaler och organisation för att nå ut, men vi saknar finansiering. Vi kommer därför nu att vända oss till fler företag i Södertälje som kan tänka sig bidra och samarbeta med oss.

Kontaktpersoner:

För press/media:
Ylva Evensen, Svenska kyrkan i Södertälje
Tel: 08 550 91 360, mail: ylva.evensen@svenskakyrkan.se
Tina Youssef, Främjarnas förening
Tel: 0769468639, mail: tina.youssef@bilda.nu

För privatpersoner och företag: matkasse.sodertalje@gmail.com
Swish: 123 287 33 21 märk inbetalningen basvaror