uppe

Marlen Eskander ny ledamot för Statens kulturråd


Läsfrämjarinstitutets grundare och verksamhetschef Marlen Eskander har av regeringen den 16 mars valts in som en av de nya ledamöterna i Statens kulturråd.

– Jag är mycket glad och hedrad över förtroendet att få kliva in som styrelseledamot. Att jag får vara med och bidra med mina kompetenser, erfarenheter, och perspektiv i ett så hedersamt och viktigt uppdrag, säger Marlen.

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet ansvarar för frågor som rör teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

– Statens kulturråd har en central roll inom kulturpolitiken. Myndighetens viktiga uppdrag har en stor spännvidd inom hela kulturområdet. Det är därför av betydande vikt att styrelsen har en bredd i erfarenhet och djup kunskap om kulturområdet, vilket jag är övertygad om att styrelsen nu har, säger kulturminister Parisa Liljestrand på regeringens hemsida.

Samtliga nya ledamöter

Paula Crabtree, konstnär och rektor för Stockholms konstnärliga högskola
Marlen Eskander, socialantropolog och verksamhetschef vid Läsfrämjarinstitutet Leif Jakobsson, kulturråd och tidigare direktör för Svenska kulturfonden
Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

 

Marlen Eskender
Grundare och Verksamhetsche

 

Skärmavbild 2022-10-23 kl. 20.18.02

Hur pratar du med barn om skutvåldet?

Hur pratar du med dina barn om skjutningar och andra krissituationer? Det är en fråga som många föräldrar i Södertälje ställt senaste veckorna och därför bjöd vi på Läsfrämjarinstitutet in till föräldrasamtal med föräldracoachen Maria Geni och kommunpolisen Martin Lazar.

Det var ett mycket uppskattat samtal, både för oss och för de närvarande föräldrarna att få gedigna råd kring hur du pratar med ditt barn om skjutningar, men även förstå vad du som förälder kan göra för att förhindra att ditt barn vänder sig till kriminaliteten. Ni föräldrar är barnens yttersta och viktigaste ambassadörer inför ett demokratiskt samhälle och det är tillsammans med er som vi skapar ett tryggt Södertälje, och ett tryggt Sverige.

Se samtliga inslag på vår Facebook-sida

Skärmavbild 2022-10-23 kl. 19.57.17

Alfons Bokalen

Läsfrämjarinstitutet tilldelades Alfons Bokalen 2022 för vårt arbete med läsning för integration hos barn, unga och deras vuxna.

Motiveringen lyder:
”För ett strålande arbete med att bjuda in barn till medskapande genom teater, litteratur, språk och fantasi – och därmed skapa magi i vardagen, helt i Alfons Åbergs och Gunilla Bergströms anda”.

”Läsfrämjarinstitutet gör ett fantastiskt arbete i områden som annars inte nås av särskilt mycket barnkultur. Med sin fyrdimensionella läsning presenterar de barnlitteratur och bjuder in barnen att som medskapare ta berättelserna till sin verklighet. Den glädje och magi som uppstår i rummet är något som jag vet att Gunilla skulle ha uppskattat och sett storheten i” säger Sofia Hahr, Gunilla Bergströms förläggare på Rabén och Sjögren.

Det är en ära att bli tilldelad detta pris tillsammans med andra tidigare vinnare som alla arbetar för barn och kultur. TACK!

Skärmavbild 2022-10-23 kl. 19.49.21

Bokmässan

Våra två seminarier;
Litteraturens demografiska demokrati och Läsning som motverkar klassklyftor och segregation

Litteraturens demografiska demokrati
Fredag 23/09 kl 10.00–10.30

Ett samtal om det existentiella behovet alla människor bär på; att skapa och formulera sin berättelse. Vår demografi är vår demokrati. Litteraturen och konsten ska berätta om vår samtid för framtiden. Därför måste alla få plats i kulturens kretslopp. Spegling är viktigt både för de personer vars erfarenheter ofta marginaliseras i det gemensamma berättandet och för alla andra. Vi behöver ha bilder av varandra för att kunna skapa en värld där vi angår varandra.

Medverkande Stina Wollter, konstnär, författare och aktivist,

America Vera Zavala, dramatiker, regissör och författare.

Marlen Eskander, grundare Läsfrämjarinstitutet

Programledare: Alexandra Pascalidou, journalist och författare

Läsning som motverkar klassklyftor och segregation

Fredag 23/09 Kl 15.00–15.45
*Sänds på Bokmässan Play*

Ett samtal om hur läsning kan kompensera för de negativa konsekvenserna av skolsegregation, boendesegregation och klassklyftor. Läsning är också ett redskap för individen att ta plats i det demokratiska kretsloppet. Läsfrämjarinstitutet arbetar med designade lösningar för att nå dem som bor i strukturellt missgynnade områden och som många litteratur- och kulturinstitutioner har svårt att nå.

Medverkande: Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

Karen Austin, verksamhetsstrateg med fokus på segregation

Linnéa Lindquist, biträdande rektor, Hammarkullsskolan

Marlen Eskander, grundare, Läsfrämjarinstitutet

Programledare: Alexandra Pascalidou, journalist och författare

Skärmavbild 2022-10-23 kl. 19.42.01

Gilgamesh på Bokmässan i Göteborg

Det är med stor glädje vi kan presentera att Gilgamesh – jakten på odödligheten framförs på Barnsalongen på Bokmässan i Göteborg. Det blir en reviderad version av pjäsen som hade urpremiär på Oktoberteatern 2019. Yelda Hadodo och Per Georg Sörås gör en interaktiv läsning tillsammans med barnen i publiken. Klart du och dina barn, din skolklass, din teatergrupp, dina kusiner ska komma och vara med på det!

Om pjäsen:

Världens mäktigaste kung Gilgamesh är hård och hänsynslös. Tills han lär känna Enkido. Tillsammans ger sig ut på äventyr där de möter vidunderliga monster, gudar och gudinnor. Följ med på jakten efter odödligheten och upplev vänskap, hjältedåd och mod. Lär känna Ishtar, Siduri, Utnapishtim och historiens äldsta superhjältar.

Gilgamesh-eposet är världens äldsta nedskrivna verk. Det har inspirerat Bibeln, europeisk mytologi, arabisk diktning och annat. Berättelserna bryter barriärer över nationer, generationer och epoker, faktiska eller inbillade i och med att vi alla kan känna igen oss i denna 4000 år gamla hjältes sökande och öde.

Läsfrämjarinstitutets bearbetning av denna klassiker för berättelsen rakt in i 2000-talet och närmare barnen av
idag.

Praktisk info:
Tid: Fredag 24 sept kl 14:50
Plats: Barnsalongen på Bokmässan
Entré: ingår i entrébiljett till Bokmässan

@bokmassan

Skärmavbild 2022-10-23 kl. 19.24.59

Rösta och festa med Läslandet!


Torsdag 8/9 har vi folkfest utomhus utanför Läslandet i Hovsjö.

Prata politik med politiker, passa på att förtidsrösta. Vi bjuder på teater, musik-DJ, korvgrillning och basket/fotboll med Lebi Skol-IF.

Du som är över 18 år kan förtidsrösta.
Du som är under 18 år kan rösta på din favoritbok.

Allt är gratis och det passar hela familjen.

Om du inter utnyttjar din röst kommer någon att utnyttja din tystnad. Så kom och rösta för att demokratin behöver oss alla.

Arrangörer: Läsfrämjarinstitutet i samverkan med Lebi Skol-IF och Bilda öst.

Järvaveckan

Järvaveckan

JÄRVAVECKAN
Tjoho. Snart är det dags. Vi har två samtal torsdag 2 juni kl 16-17

1) Läsning och bildningens i skolsegregationens tid

Vi samtalar om hur läsning kan kompensera för de negativa konsekvenserna av skolsegregation, boendesegregation och klassklyftor. Läsning är också ett redskap för individen att ta plats i det demokratiska kretsloppet. Läsfrämjarinstitutet arbetar med designade lösningar för att nå dem som bor i strukturellt missgynnade områden och som många litteratur- och kulturinstitutioner har svårt att nå.
Medverkande: Karen Austin, verksamhetsstrateg segregation, Alexandra Pascalidou, journalist och författare, Happy Hilmarsdottir, grundskolechef Järva, Marlen Eskander, grundare, Läsfrämjarinstitutet.

2) Berättelsers djup och bildningens potential

I samtalets andra del är fokus på de djupare dimensionerna i bildning och varför berättelsen är en avgörande del i dem. Upplevelsen av meningsfullhet i lärande och utveckling är livsnödvändig. Det handlar också om skolans och pedagogikens potential att stärka individen och hens förståelse av sig själv och sina möjligheter i världen. Till sist handlar det också om läsningens och litteraturens kraft att just genom berättandet och konsten berika människors liv.

Medverkande: Karen Austin, verksamhetsstrateg segregation, Anusha Andersson, grundare Historieberättarna, Ruhi Tyson lektor i pedagogik med fokus på bildning och berättande, Lars-Göran Jacobsson rektor Askebyskolan och Marlen Eskander, grundare Läsfrämjarinstitutet

@anushacaroline@pascalidou@dadtrini.65@ruhityson@marleneskander@happyhilmarsdottir@larsgöranjacobson @jarvaveckan@stiftelsentheglobalvillage

Town hall meeting_24 maj

Town Hall Meeting


Som ett sätt att hålla demokratin aktiv möter södertäljebor sina lokala politiker på ett öppet möte, Town Hall Meeting, som arrangeras av Läsfrämjarinstitutet, Hagabergs folkhögskola, Bilda Öst, Svenska Kyrkan, RF-SISU Sörmland.

Town Hall Meeting är ett forum där väljare och folkvalda möts för samtal om de ämnen som väljarna vill ta upp. Mötesdeltagarna får ställa frågor och framföra åsikter direkt till de som fattar de politiska besluten i vår kommun. Det är ett sätt att sänka trösklarna för aktivt demokrati-deltagande och öka tilliten mellan folket och folkvalda. Tidigare Town Hall Meetings har väckt stort intresse hos allmänheten och därför arrangerar LFI med samarbetspartners fler sådana möten fram till valet.

-Att minska det geografiska och “mentala” avståndet mellan folket och de folkvalda är demokratins ventil. Vi har val i september och hoppas se många politikermöten och andra demokratifrämjande aktiviteter, Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef, Läsfrämjarinstitutet. Ett lågt valdeltagande väcker frågan om vår demokrati är legitim över huvudtaget så det ligger i alla vårt intresse att göra vårt yttersta för att främja valdeltagandet och skapa förutsättningar för att så många södertäljebor ska göra ett så informerat val som möjligt.

”Bildning är demokratins förutsättning så vi som folkhögskola sätter oerhört stort värde på aktiviteter av detta slag. Vi har varit samarrangör med Läsfrämjarinstitutet vid tidigare Town Hall Meetings så vi är stolta över att vara med och bredda mötet till fler platser så att ännu fler södertäljebor får möjlighet att delta, säger Gunilla Nygren Larsson, rektor Hagabergs folkhögskola. 

Temat för Town Hall Meeting denna gång är ”Trygghet och socialt välmående städer”

Båda mötena äger rum på Hagabergs folkhögskola kl 18-20. Ingen föranmälan krävs.

17 maj oppositionen: Sait Yildiz (V), Alexander Rosenberg (M), Metin Hawsho (L), Andreas Birgersson (SD) och Joakim Granberg (RP).

24 maj majoriteten; Boel Godner (S), Hanna Klingborg (MP), Tage Gripenstam (C), David Winerdal (KD)

handbok-for-superhjaltar-tillbaka del 7

Världspremiär Handbok för superhjältar

20 maj släpps del 7 i den superpopulära serien Handbok för superhjältar. Två dagar innan det, 18 maj, får samtliga elever i årskurs 2 i Södertälje vara med på världspremiären. LFI-Läslandet gör en gestaltning, därefter gör författaren Elias Våhlund en högläsning ur nya boken och alla klasser får en bokpaket med sig till klassrummet.

Det är alltså en stor kulturhändelse som äger rum på stadsscenen Estrad i Södertälje 18 maj. Handbok för superhjältar serien har sålt mer än en miljon exemplar enbart i Sverige och översatts till 23 språk och sålts till 18 länder.

  • Genom att ett så här storslaget evenemang tar plats i Södertälje och en hel årskull får möjlighet att komma och ta del av den investerar vi i vår stad. Dels i vad staden förknippas med, och dels direkt i varje barn. Det handlar om språkutveckling och att skapa identitet som läsande och kulturutövande. Barn behöver tidigt i livet bli stimulerade och exponerade för enormt mycket läsning och kultur. Och vi har ett extra stort ansvar och tomrum att fylla, i och med att det finns många barn i Södertälje som växer upp i socioekonomisk utsatthet och lever i områden som har underskott av kultur- och demokratiinstitutioner, mindre resurser, färre behöriga lärare osv, säger Marlen Eskander, verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet. Utöver detta tycker vi att boken behandlar otroligt viktiga frågor som barn och vuxna får möjlighet att reflektera över tillsammans.

 

Sedan första boken kom ut har Handbok för Superhjältar tagit Sveriges barn med storm. Den har vunnit otaliga priser och slagit försäljningsrekord. Hur kommer det sig att världspremiären blir just i samarbete med Läsfrämjarinstitutet i Södertälje?

  • Vi har jobbat med LFI ett par gånger tidigare. Redan bok 5 skulle bli ett stort event med Läsfrämjarinstitutet men pandemin satte stopp för det. Det känns så rätt att jobba med LFI vars metod och arbetssätt är helt genialiska. Det här sättet att berätta fängslar lyssnaren och drar in läsaren i berättelsen. Handbok för superhjältar handlar om Lisa som blir mobbad men sen lär sig superkrafter och blir ledare för ett Superhjältegäng. Det kan vara otroligt upplyftande för ett barn som befinner sig i en mobbingsituation eller annan svår situation att genom boken hitta sin inre styrka och se exempel på att även om det är jobbigt nu så behöver det inte alltid vara det, säger författaren Elias Våhlund.

Det är inte så ofta en bok lanseras med ett stort event på Södertäljes stadsscen. Varför gör ni det här och hur har intresset varit?

  • Intresset har varit oerhört stort, redan inom ett par dagar hade första föreställningen blivit fylld. Alltså 500 platser gick åt i ett nafs. Vi har börjat få respons från barn och lärare i Södertälje som ser fram emot att komma till världspremiären. Att en enda bok kan skapa så mkt intresse och engagemang visar på litteraturens och kulturens kraft och vilka enorma möjligheter vi har att bygga starka barn och starka samhällen genom böcker och kulturaktiviteter, säger Berolin Deniz projektledare för eventet. Vi har också haft jättefint samarbete med utbildningskontoret i Södertälje samt en referensgrupp av lärare och andra verksamma inom skolan som hjälper till och möjliggör för 1000 elever att ta del av detta.

Handbok för superhjältar 1-7 är skriven av Elias Våhlund och illustrerad av Agnes Våhlund, utgiven på Rabén & Sjögren

Eventet arrangeras av Läsfrämjarinstitutet tillsammans med Rabén & Sjögren.

Program:

Läslandet gestaltar bok 1-6 i 4-dimensionell högläsning

Författaren högläser ur nya boken med ett bildspel

Utdelning av bokpaket till alla klasser