lfi sommar affisch bild

Sommar 2021

Under sommaren kommer Läslandet ha en mängd sommaraktiviteter. För barn 11-15 år erbjuds kollon på olika teman. För barn, 7-12 år, har vi öppen dagverksamhet i Läslandet i Södertälje. Detta kan göras tack vare stöd från Södertälje kommun. Ordinarie öppna aktiviteter för barnfamiljer 3-11 år kommer hållas i Södertälje, Rinkeby, Tensta och Husby.

Vecka 25 Teaterkollo, måndag till torsdag kl 10-13
På kollot får du lära dig grunderna inom teater, manusskrivning och röstteknik. Vi gör övningar och teaterlekar. Du blir stärkt i att tala inför andra, samarbeta och skapande. Kollot leds av teaterpedagog Per Sörås.

Vecka 26 Filmkollo, måndag till fredag kl 10-13 
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. I kursen går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för sitt projekt. Kollot leds av regissör Michael Nehme.

Vecka 27 Engagemangskollo, måndag till fredag kl 10-13
I det här kollot ägnar vi oss åt att stärka engagemang för samhällsfrågor och samtidsfrågor hos unga. Vem är jag i den större helheten och hur kan jag påverka samhället och mitt eget liv? Med diskussionsövningar, lekar och annat ökar vi vår förståelse för de demokratiska processerna och hur Din röst kan ta plats i samhället. Kollot leds av fritidspedagog Daniella Durmaz.

Vecka 28 Konstkollo i samarbete med Moderna Museet, måndag till fredag kl 10-13 
I det här kollot får du utvecklas som konstnär i olika tekniker tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Temat är identitet och drömmar. Med konsten som medel ger vi uttryck för vilka vi är, vår identitet och vilka drömmar vi bär på. Kollot är ett samarbete med Moderna Museet och leds av konstpedagog tillika konstnär Anita Wernström Pitcher.

OBS! Till samtliga dagkollon ska anmälan göras till info@lfi.se. Uppge barnets namn, födelseår och föräldrars telefonnummer. Sista anmälningsdag är 2 juni. 


Vecka 29-32 Öppen dagverksamhet kl 10-13
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år. I Läslandets dagverksamhet är du välkommen att spela teater, pyssla, läsa och leka. Du utvecklar din fantasi, kreativitet träffar vänner. Du behöver inte anmäla dig.

  •  

Var: Läslandet Gröndalsvägen 1E 

För vem: Kollona är för barn 11-15 år
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år

Bra att veta: Ha på er oömma kläder.

Kontakt: 073-878 45 58 info@lfi.se

Ny styrelse 2021

Läsfrämjarinstitutet har valt ny styrelse. Tidigare har vi presenterat ordförande Hanna Gerdes (läs mer här) och kan nu också stolt presentera resterande ledamöter; Araia Ghirmai Sebhatu, Jessica Sjönell, Daniel Boyacioglu, Eva Nilsson Lundmark, Eja Embretsson, Annika Wennman Amanda Netscher Marlen Eskander.

Araia Ghirmai Sebhatu, frilansande föreläsare, kulturvetare med inriktning konst

-Jag brinner för bildningsfrågor och hur vi skapar förutsättningar för barn att förstå text och bild. Både i min yrkesroll och ideellt engagemang har ägnat mig åt folkbildning inom läsförståelse, att tolka bilder och information som flödar i vårt samhälle. Att läsa är helt centralt för att kunna förstå samhället omkring oss. Och tyvärr växer inte alla barn upp med föräldrar som läser för dem. Den bok som delas ut till barnen i samband med aktiviteterna kan vara begynnelsen till en bokhylla i det hemmet. Vi måste skapa tillgänglighet för barn som inte har så nära till litteraturvärlden. Det ska bli spännande att fortsätta utveckla och expandera. Behoven av det Läsfrämjarinstitutet gör är stort och effekten likaså.

Jessica Sjönell, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag drivs av att bidra till samhällets utveckling och mitt motto är att kunskap är makt. I min familj fanns inte någon tradition av utbildning, men mamma tog ofta med oss barn till biblioteket. Hon är dyslektiker och ville motverka det hos oss genom att läsa, läsa och läsa ännu mer. Ända sen dess har jag slukat alla möjliga typer av böcker. Utan läsningen hade jag nog inte valt att utbilda mig vidare på universitet, vilket är bland det bästa och roligast jag gjort. Att ge barn ordets makt är därför bland det viktigaste uppdraget jag kan tänka mig och jag är hedrad att vara en del av LFI:s styrelse. Organisationen går in i en intensiv utvecklingsfas och fortsätter att expandera verksamheten. Jag är i grunden ekonom och har lång erfarenhet av styrelsearbete i ideella föreningar och har även arbetat som controller för en ideell förening och en stiftelse under flera år. Jag ser fram emot att ta med mina erfarenheter in i styrelsearbetet och bidra till LFI:s utvecklingsresa.

Daniel Boyacioglu, poet, författare, artist  

Jag dansar med er

Jag gråter mer er

Jag sjunger med er

Jag sörjer vår värld med er

Jag fäller hår, blir långsammare i steget

Och hittar ny styrka med er

Eva Nilsson Lundmark, företagare och konsult med fokus på utanförskapsfrågor

-Att arbeta i LFI:s styrelse ger mig möjlighet att vara med och skapa en plattform där barn och föräldrar har möjlighet att utforska och utveckla språket tillsammans. Språket öppnar dörrar in i framtiden. Vi ska vara med och utveckla och erbjuda LFI:s metoder på fler platser. Vi ska också arbeta långsiktigt och strategiskt för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom vårt arbete och genom samverkan med andra aktörer.

Eja Embretsson, VD och förlagschef på En bok för alla

-Jag brinner för läsfrämjande och för mig är det alltid angeläget att öka tillgången på böcker, böcker som kan bli ingången till en annan värld för barn och unga. I en värld där som är osäker är det viktigt att ge fantasin utrymme, det är betydelsefullt att kunna hitta en egen plats. Att ha tillgång till böcker ger både barn och vuxna en möjlighet att resa iväg från verkligheten en liten stund – att hitta en annan plats att finnas till på, om så bara för en liten stund.”

Annika Wennman, lärare och rektor

-Jag är helt övertygad om att läsning, böcker och kulturella upplevelser är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att minska klyftor i samhället, lägga grund för ett rikt liv och minska utanförskap. Därför är jag stolt över att ingå i en styrelse som arbetar aktivt för att göra läsning och kultur till en möjlighet för alla. Jag ser framemot att vara med och utveckla verksamheten ytterligare för att fler ska få möjlighet att ta del av LFI:s fantastiska arbete och få vara en del i att skapa goda förutsättningar för att ytterligare sprida LFI:s metoder.

Amanda Netcher, utredarsociolog

-Jag vill ingå i styrelsen för att kunna påverka föreningen åt den riktning vi satt under föregående år – nämligen att göra vår metod mer tillämpbar för flera. Behovet av LFI är stort i vårt land och i våra utsatta områden. Vår organisation ger hopp! Inom den närmsta tiden ser jag att flera beslutsfattare har fått upp ögonen om oss och om arbetet som bedrivs för att skapa mer jämlika samhällen. Så som det ser ut nu med till exempel gängkriminalitet och mäns våld i våra förorter kan inte få fortsätta. LFI kommer vara svaret på hur vi löser segregationen. 

Marlen Eskander, verksamhetschef och grundare LFI

-Som en visionär ledare är det en ynnest att få arbeta med expansion och utveckling kontinuerligt tillsammans med en så oerhört vass styrelse OCH samtidigt i det verkställande arbetet kunna skapa förutsättningar för att det ska kunna ske. Målgruppsförankringen är avgörande för det visionära, strategiska och verkställande arbete och behöver förankras i alla led vilket blir min uppgift i styrelsen. Genom språk, kultur och bildning kan vi bygga starkare samhällen. Varje individ behöver språket som maktredskap för att kunna förstå och beskriva sin omvärld och vara en del av demokratiska processer. LFI är en oerhört viktig aktör för att kompensera i områden och för en målgrupp som många aktörer har svårt att nå eller inte prioriterar.