pressmed2

Statsbidrag av Delmos beviljat

Delegationen mot segregation (Delmos) har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020.

Delmos fick in totalt 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser. Läsfrämjarinstitutet är en av 31 ideella föreningar och stiftelser som blivit beviljade medel.

Statsbidraget avser Läsfrämjarinstitutets arbete i Södertälje och innebär att vi kan fortsätta arbeta systematisk och ihärdigt med att ge fler ordets makt och en arena att agera på genom läs- litteratur och kulturaktiviteter. Målgrupperna utökas till vuxna, barn 10-15 år samt barn i förskolegrupper.

”Vi arbetar systematiskt för att förbättra livssituationen för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden samt med att belysa segregationens orsaker och konsekvenser, säger Marlen Eskander verksamhetschef. Genom bidraget kan vi utveckla verksamheten för att bredda målgruppen och därmed nå större effekt av vårt arbete. Vi kommer också utveckla samarbetet med Grafikens hus, Södertälje kommun och andra aktörer från idéburen sektor.”

”Med en övertygelse om att konsten har ett viktigt uppdrag i att vara med och utveckla samhället verkar Grafikens Hus för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vi är jätteglada över den här möjligheten att fördjupa vårt samarbete med LFI. Genom att föra samman läsfrämjande insatser och konstnärligt skapande kan vi engagera och representera fler grupper och individer i samhället.” Anna Jönsson vice vd, Grafikens Hus.

Kontakt:
Marlen Eskander 070-7596967

Behövande familjer får matkassar

Pandemin har drabbat de som redan lever i socioekonomisk utsatthet stort och många barnfamiljer har knappt mat på bordet. Läsfrämjarinstitutet är en av fyra samverkanspartners som möjliggör Södertälje matkasseutdelning.

Foto: Länstidningen Södertälje

Vi behöver din hjälp för att kunna hjälpa.

• Om du är i behov av hjälp eller vill bidra till utdelningen kan du ta kontakt via denna mejladress: matkasse.sodertalje@gmail.com.

• Eller sätt in pengar på bankgiro 189-6034 , eller via swishnummer 123 287 33 21. Märk överföringen med ”Basvaror”. Då kan fler familjer få matkassen

Läs mer på
https://www.lt.se/logga-in/de-hjalper-sodertaljefamiljerna-som-hamnat-i-skuggan-av-corona-manniskor-har-inte-mat-pa-bordet?fbclid=IwAR0Seh2bxESE4JhM6KxQjOrdnEdX8ATEFL-vCyOydrATkY2GWJ3NmtDIOTs

dagkollo

Dagkollo på Läslandet

Nu är anmälan för sommarens dagkollon öppen.

Engagemangskollo 22-26 juni, kl 11-14

Ingen i samhället är viktigare än Du! Du kan påverka ditt liv och omgivningen genom att göra din röst hörd. Men hur gör man på bästa sätt för att nå ut till fler, påverka politiker och göra förändring i samhället? Det får du träna på i detta kollo. Det kan vara att starta en förening, skriva en insändare, hålla tal, ordna en demonstration. Du får träffa förebilder som i ung ålder har lyckats påverka många människor och göra bra saker för sin stad.

Konstkollo med Moderna Museet 6 juli -10 juli kl 11 – 14 (ons-tors kl 10-15)

Hur gör konstnärer egentligen? Och hur är Du när du är konstnär? Tillsammans med konstpedagoger från Moderna Museet får du utveckla ditt skapande och estetiska uttryck. Vi låter kreativiteten flöda och tränar på några konsttekniker. Onsdag-Torsdag- åker vi till Moderna Museets verkstad i deras trädgård. Kollot avslutas med vernissage i Läslandet på fredagen.

Kollot är ett samarrangemang med Moderna Museet och Nobina.

Fotokollo 20-24 juli kl 11-14

De flesta fotograferar mycket i sin vardag. Men hur tar man de bästa bilderna? Det får du lära dig i detta kollo tillsammans med professionell fotograf Hopig Khachadourian. Vi tränar på landskapsfotografering, personporträtt och konstfoto samt hur du kan arbeta med ljus och redigering. Resultatet blir en utställning.

VAR: Porslinsvägen 2B i Lina Hage

FÖR VEM:10-15 år

SISTA ANMÄLNINGSDAG:10 juni 2020

ANMÄLAN:info@lfi.se

Uppge barnets ålder, förälders telefonnummer och vilket/vilka kollon ni anmäler till.

OBS begränsat antal platser och anmälan är bindande.

FÖR MER INFORMATION:

ÖVRIGT: Vi bjuder på fika och lättare mat varje dag. Alla deltagare får en t-shirt