sscp

Södertälje Scienceweek: Samverkan för social hållbarhet

Läsfrämjarinstitutet håller ett samtal på Science week . Tillsammans med Miriam Swärdh, Malin Melander, Ingvar Nilsson samtalar Marlen Eskander om hur offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan gå samman för att nå ut till fler för att nå effekter och förändring hos människor som är helt nödvändiga inför att ställa om till ett hållbart samhälle.

Anmälan och mer info finns på länken

https://sscp.se/scienceweek/program2021/samverkan-for-socialt-hallbar-utveckling/

Fredag 5/2 kl 11:45-12:05
Samverkan för social hållbarhet:
Samverkan är avgörande för att nå effekt i individer och samhälle. Ett panelsamtal om hur näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kan gå samman för att utjämna skillnader i uppväxtvillkoren för att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

Medverkande:
Marlen Eskander, grundare Läsfrämjarinstitutet
Miriam Swärdh, varuhuschef IKEA Kungens Kurva
Malin Melander, resultuatenhetschef Barn och ungdom, Södertälje kommun
Ingvar Nilsson, nationalekonom med fokus på utanförskapsfrågor