styrelse 2020

Årsmöte 2020

Läsfrämjarinstitutet har hållit årsmöte och valt ny styrelse. Nyinvalda styrelseledamöter är Hanna Gerdes och Annika Wennman. Återvalda styrelseledamöter är Brandon Sekitto, Eva Nilsson Lundmark, Beatrice Clarke, Eja Embretsson, Amanda Netcher, Elias Våhlund, Marlen Eskander. Fyra ledamöter har lämnat sin post; Gunilla Larsson, Mikhael Mikalidis, Jonas Berg och Maha Chamoun.

Annika Wennman är rektor på Fryshusets grundskola i Husby. Hon är lärare i svenska och har vidareutbildat sig i specialpedagogik. Språkets viktiga roll i lärande har alltid varit ett fokusområde för henne. Hon är också engagerad i frågor som rör särbegåvade elever och deras rätt till utmaning i skolan. Om LFI och sitt engagemang säger hon:

”Jag tycker att alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är något centralt. För mig är LFI en otroligt viktig del i detta. Att i tidig ålder få tillgång till det berättade och skrivna språket är viktigt för att utvecklas som läsare och för att skapa intresse för läsning. LFI´s arbete med detta öppnar dörrar för delaktighet i samhället och ett livslångt läsande och lärande.”

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och författare till flera böcker om mänskliga rättigheter. Bland Hannas tidigare uppdrag kan nämnas utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Rosenbad och jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

Hanna har valt att engagera sig i LFI för att LFI arbetar konkret, praktiskt och handfast för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är en verksamhet där yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till kultur och utbildning omsätts i praktisk handling. LFI har imponerat på mig länge med sitt arbete och det känns otroligt kul att nu vara invald i styrelsen.”

Brandon Sekitto fortsätter som ordförande och tackade avgående och nuvarande ledamöter för deras arbete:

“2020 är onekligen ett år med många utmaningar. Sviterna av Covid-19 kommer påverka samhället djupt och brett. I synnerhet vår primära målgrupp som är barn och föräldrar som lever i socioekonomisk utsatthet. Jag vill tacka avgående styrelseledamöter och ser fram emot ett nytt år. Med förstärkning i styrelsen har vi både bredd och spetskompetens att fortsätta driva Läsfrämjarinstitutets arbete framåt, såväl i kris som i stabilitet.”

Tags: No tags

Comments are closed.