hanna skuren

Människorättsjurist Hanna Gerdes ny ordförande

På årsmötet 21 april valdes människorättsjuristen Hanna Gerdes till ny ordförande för Läsfrämjarinstitutet. 

Läsfrämjarinstitutet är en mångfaldigt prisbelönt organisation för barnets rättigheter, kultur, läsfrämjande och bildning som nu går in i en intensiv utvecklingsfas. Läsfrämjarinstitutet – tidigare Läsa för Integration – fortsätter att expandera sin verksamheten och har nu etablerat sig i Södertälje och i Järva.

Idag tillträder Hanna Gerdes som ny ordförande för Läsfrämjarinstitutet. Med en tung bakgrund från 20 -års människorättsarbete och styrelseerfarenhet från såväl civilsamhälle, kommun och olika bolagsstyrelser är Hanna en stor tillgång för organisationen. 

–   Jag är otroligt glad att Hanna valt att tacka ja till uppdraget att vara ordförande för Läsfrämjarinstitutet. Hennes kunskap, drivkraft och inte minst hennes professionella arbete utifrån att hon är en av Sveriges mer namnkunniga människorättsjurister har en central roll för organisationens utveckling. Hanna är en person som alltid har bildning, barn och böcker i fokus – hon är en toppenrekrytering till ordförandeposten helt enkelt! säger Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef för LFI. 

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och författare till både barnböcker och flera böcker om mänskliga rättigheter. Bland Hannas tidigare uppdrag kan nämnas att hon varit utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Rosenbad med ansvar för demokratifrågor och jurist på Diskrimineringsombudsmannen. Hanna har även varit förtroendevald i styrelsen för Barnboksinstitutet – ett forskningsinstitut med fokus på barns läsning.

–   Läsfrämjarinstitutet arbetar konkret, praktiskt och handfast för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är en verksamhet där yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till kultur och utbildning omsätts i praktisk handling. Läsfrämjarinstitutet har imponerat på mig länge med sitt arbete och jag ser fram emot att få vara med och leda utvecklingen när organisationen nu går in i en ny och framtidsorienterad utvecklingsfas, säger Hanna Gerdes.

Tre nya styrelseledamöter valdes in; Daniel Boyacioglu, Jessica Sjönell och Araia Ghirmai Sebhatu. Omvalda ledamöter är: Eva Nilsson Lundmark, Amanda Netcher, Annika Wennman, Eja Embretsson och Marlen Eskander.

Tags: No tags

Comments are closed.