Ny styrelse 2021

Läsfrämjarinstitutet har valt ny styrelse. Tidigare har vi presenterat ordförande Hanna Gerdes (läs mer här) och kan nu också stolt presentera resterande ledamöter; Araia Ghirmai Sebhatu, Jessica Sjönell, Daniel Boyacioglu, Eva Nilsson Lundmark, Eja Embretsson, Annika Wennman Amanda Netscher Marlen Eskander.

Araia Ghirmai Sebhatu, frilansande föreläsare, kulturvetare med inriktning konst

-Jag brinner för bildningsfrågor och hur vi skapar förutsättningar för barn att förstå text och bild. Både i min yrkesroll och ideellt engagemang har ägnat mig åt folkbildning inom läsförståelse, att tolka bilder och information som flödar i vårt samhälle. Att läsa är helt centralt för att kunna förstå samhället omkring oss. Och tyvärr växer inte alla barn upp med föräldrar som läser för dem. Den bok som delas ut till barnen i samband med aktiviteterna kan vara begynnelsen till en bokhylla i det hemmet. Vi måste skapa tillgänglighet för barn som inte har så nära till litteraturvärlden. Det ska bli spännande att fortsätta utveckla och expandera. Behoven av det Läsfrämjarinstitutet gör är stort och effekten likaså.

Jessica Sjönell, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag drivs av att bidra till samhällets utveckling och mitt motto är att kunskap är makt. I min familj fanns inte någon tradition av utbildning, men mamma tog ofta med oss barn till biblioteket. Hon är dyslektiker och ville motverka det hos oss genom att läsa, läsa och läsa ännu mer. Ända sen dess har jag slukat alla möjliga typer av böcker. Utan läsningen hade jag nog inte valt att utbilda mig vidare på universitet, vilket är bland det bästa och roligast jag gjort. Att ge barn ordets makt är därför bland det viktigaste uppdraget jag kan tänka mig och jag är hedrad att vara en del av LFI:s styrelse. Organisationen går in i en intensiv utvecklingsfas och fortsätter att expandera verksamheten. Jag är i grunden ekonom och har lång erfarenhet av styrelsearbete i ideella föreningar och har även arbetat som controller för en ideell förening och en stiftelse under flera år. Jag ser fram emot att ta med mina erfarenheter in i styrelsearbetet och bidra till LFI:s utvecklingsresa.

Daniel Boyacioglu, poet, författare, artist  

Jag dansar med er

Jag gråter mer er

Jag sjunger med er

Jag sörjer vår värld med er

Jag fäller hår, blir långsammare i steget

Och hittar ny styrka med er

Eva Nilsson Lundmark, företagare och konsult med fokus på utanförskapsfrågor

-Att arbeta i LFI:s styrelse ger mig möjlighet att vara med och skapa en plattform där barn och föräldrar har möjlighet att utforska och utveckla språket tillsammans. Språket öppnar dörrar in i framtiden. Vi ska vara med och utveckla och erbjuda LFI:s metoder på fler platser. Vi ska också arbeta långsiktigt och strategiskt för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom vårt arbete och genom samverkan med andra aktörer.

Eja Embretsson, VD och förlagschef på En bok för alla

-Jag brinner för läsfrämjande och för mig är det alltid angeläget att öka tillgången på böcker, böcker som kan bli ingången till en annan värld för barn och unga. I en värld där som är osäker är det viktigt att ge fantasin utrymme, det är betydelsefullt att kunna hitta en egen plats. Att ha tillgång till böcker ger både barn och vuxna en möjlighet att resa iväg från verkligheten en liten stund – att hitta en annan plats att finnas till på, om så bara för en liten stund.”

Annika Wennman, lärare och rektor

-Jag är helt övertygad om att läsning, böcker och kulturella upplevelser är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att minska klyftor i samhället, lägga grund för ett rikt liv och minska utanförskap. Därför är jag stolt över att ingå i en styrelse som arbetar aktivt för att göra läsning och kultur till en möjlighet för alla. Jag ser framemot att vara med och utveckla verksamheten ytterligare för att fler ska få möjlighet att ta del av LFI:s fantastiska arbete och få vara en del i att skapa goda förutsättningar för att ytterligare sprida LFI:s metoder.

Amanda Netcher, utredarsociolog

-Jag vill ingå i styrelsen för att kunna påverka föreningen åt den riktning vi satt under föregående år – nämligen att göra vår metod mer tillämpbar för flera. Behovet av LFI är stort i vårt land och i våra utsatta områden. Vår organisation ger hopp! Inom den närmsta tiden ser jag att flera beslutsfattare har fått upp ögonen om oss och om arbetet som bedrivs för att skapa mer jämlika samhällen. Så som det ser ut nu med till exempel gängkriminalitet och mäns våld i våra förorter kan inte få fortsätta. LFI kommer vara svaret på hur vi löser segregationen. 

Marlen Eskander, verksamhetschef och grundare LFI

-Som en visionär ledare är det en ynnest att få arbeta med expansion och utveckling kontinuerligt tillsammans med en så oerhört vass styrelse OCH samtidigt i det verkställande arbetet kunna skapa förutsättningar för att det ska kunna ske. Målgruppsförankringen är avgörande för det visionära, strategiska och verkställande arbete och behöver förankras i alla led vilket blir min uppgift i styrelsen. Genom språk, kultur och bildning kan vi bygga starkare samhällen. Varje individ behöver språket som maktredskap för att kunna förstå och beskriva sin omvärld och vara en del av demokratiska processer. LFI är en oerhört viktig aktör för att kompensera i områden och för en målgrupp som många aktörer har svårt att nå eller inte prioriterar.

Tags: No tags

Comments are closed.