Skärmavbild 2022-10-23 kl. 19.49.21

Bokmässan

Våra två seminarier;
Litteraturens demografiska demokrati och Läsning som motverkar klassklyftor och segregation

Litteraturens demografiska demokrati
Fredag 23/09 kl 10.00–10.30

Ett samtal om det existentiella behovet alla människor bär på; att skapa och formulera sin berättelse. Vår demografi är vår demokrati. Litteraturen och konsten ska berätta om vår samtid för framtiden. Därför måste alla få plats i kulturens kretslopp. Spegling är viktigt både för de personer vars erfarenheter ofta marginaliseras i det gemensamma berättandet och för alla andra. Vi behöver ha bilder av varandra för att kunna skapa en värld där vi angår varandra.

Medverkande Stina Wollter, konstnär, författare och aktivist,

America Vera Zavala, dramatiker, regissör och författare.

Marlen Eskander, grundare Läsfrämjarinstitutet

Programledare: Alexandra Pascalidou, journalist och författare

Läsning som motverkar klassklyftor och segregation

Fredag 23/09 Kl 15.00–15.45
*Sänds på Bokmässan Play*

Ett samtal om hur läsning kan kompensera för de negativa konsekvenserna av skolsegregation, boendesegregation och klassklyftor. Läsning är också ett redskap för individen att ta plats i det demokratiska kretsloppet. Läsfrämjarinstitutet arbetar med designade lösningar för att nå dem som bor i strukturellt missgynnade områden och som många litteratur- och kulturinstitutioner har svårt att nå.

Medverkande: Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

Karen Austin, verksamhetsstrateg med fokus på segregation

Linnéa Lindquist, biträdande rektor, Hammarkullsskolan

Marlen Eskander, grundare, Läsfrämjarinstitutet

Programledare: Alexandra Pascalidou, journalist och författare

Tags: No tags

Comments are closed.