majoriteten 9 september

Town Hall Meeting

Välkommen till Läslandet i Hovsjö torsdag 9 september och torsdag 21 oktober och träffa kommunpolitikerna i Södertälje kommun. En möjlighet för dig att berätta vad du ser för utmaningar och möjligheter i din kommun eller ställa frågor till politikerna. Nästa år är det val, det är dags att börja fundera på vem du vill ska representera dig!

TORSDAG 9 SEPTEMBER – Town Hall Meeting med marjoiten i Södertälje kommun

Medverkande politiker:

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
Elof Hansjons (S) Kommunalråd
Lars Greger (MP) Kommunalråd
Tage Gripenstam (C) Kommunalråd
David Winerdal (KD) Kommunalråd

TORSDAG 21 OKTOBER – Town Hall Meeting med oppositionen i Södertälje kommun

Medverkande politiker:

Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Andreas Birgersson (SD)
Sait Yildiz (V)
Joakim Granberg (RP)

Upplägg:


18.00 – 18.10       Stiftelsen The Global Village och Läsfrämjarinstitutet hälsar välkomna

18:10 – 18.30       Politikerna presenterar sig själva och sitt uppdrag

18.30 – 19.45       Frågor och svar

19.45 – 20.00        Avrundning & bilder 

Hitta hit – Läslandet, Gröndalsvägen 1, 151 65 (bakom Hovsjö hubb).

När du anmäler dig har du möjlighet att skicka med en fråga. Detta är för att ge politiker en föraning om vad ni vill diskutera. Frågorna under mötet tas upp av er som deltar på plats. Det finns möjlighet att följa mötet digitalt på Läsfrämjarinstitutets eller Stiftelsen The Global Villages facebooksida. Det kommer gå att kommentera och ställa frågor där, men frågor som ställs på plats på Läslandet kommer att prioriteras. 

Anmälningslänk:

https://sv-se.invajo.com/event/stiftelsentheglobalvillagel%C3%A4sfr%C3%A4mjarinstitutet/townhallmeetingtr%C3%A4ffapolitikernais%C3%B6dert%C3%A4ljekommun

Vad är Town Hall Meeting?
Syftet med den här dialogserien är att minska avståndet mellan medborgare och folkvalda. För att motverka polarisering och för att stärka vår demokrati är det nödvändigt att tala med och inte om varandra. 

Vi som samarbetar för att detta ska hända är: Stiftelsen The Global Village, Läsfrämjarinstututet, Bilda, Hagabergs Folkhögskola och Svenska kyrkan.

Varmt välkomna!

Tags: No tags

Comments are closed.