Läsfrämjarinstitutet tar plats i Läsrådet

På uppdrag av regeringen har nu Läsrådet inrättats. Kulturminister Amanda Lind presneterade rådet på Bokmässan i Göteborg. De nio ledamöterna är förutom Läsfrämjarinstitutets grundare och verksamhetschef Marlen Eskander också Kajsa Ravin (ordförande), generaldirektör Kulturrådet, Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, Ingela Korsell, författare, Elin Nord universitetsbibliotekarie, Magnus Persson, professor, Helya Riazat, rektor Järvaskolan, Dilsa Demirbag-Sten, generaldirektör Berättarministeriet, Lars Strandgård, rektor Handelshögskolan

Läsrådets uppgift är att främja barn och ungas läsning genom att ta tillvara uppföljningar och utveckla metoder för att utvärdera läsandet och läsfrämjandet i Sverige. Detta ska förmedlas genom en årlig rapport som beskriver läget och pekar ur riktningen framåt. Läsrådet inrättas som ett särskilt organ inom Kulturrådet.

Läs mer på Regeringskansliet.

Tags: No tags

Comments are closed.