pressmed2

Statsbidrag av Delmos beviljat

Delegationen mot segregation (Delmos) har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020.

Delmos fick in totalt 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser. Läsfrämjarinstitutet är en av 31 ideella föreningar och stiftelser som blivit beviljade medel.

Statsbidraget avser Läsfrämjarinstitutets arbete i Södertälje och innebär att vi kan fortsätta arbeta systematisk och ihärdigt med att ge fler ordets makt och en arena att agera på genom läs- litteratur och kulturaktiviteter. Målgrupperna utökas till vuxna, barn 10-15 år samt barn i förskolegrupper.

”Vi arbetar systematiskt för att förbättra livssituationen för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden samt med att belysa segregationens orsaker och konsekvenser, säger Marlen Eskander verksamhetschef. Genom bidraget kan vi utveckla verksamheten för att bredda målgruppen och därmed nå större effekt av vårt arbete. Vi kommer också utveckla samarbetet med Grafikens hus, Södertälje kommun och andra aktörer från idéburen sektor.”

”Med en övertygelse om att konsten har ett viktigt uppdrag i att vara med och utveckla samhället verkar Grafikens Hus för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vi är jätteglada över den här möjligheten att fördjupa vårt samarbete med LFI. Genom att föra samman läsfrämjande insatser och konstnärligt skapande kan vi engagera och representera fler grupper och individer i samhället.” Anna Jönsson vice vd, Grafikens Hus.

Kontakt:
Marlen Eskander 070-7596967

Tags: No tags

Comments are closed.