Behövande familjer får matkassar

Pandemin har drabbat de som redan lever i socioekonomisk utsatthet stort och många barnfamiljer har knappt mat på bordet. Läsfrämjarinstitutet är en av fyra samverkanspartners som möjliggör Södertälje matkasseutdelning.

Foto: Länstidningen Södertälje

Vi behöver din hjälp för att kunna hjälpa.

• Om du är i behov av hjälp eller vill bidra till utdelningen kan du ta kontakt via denna mejladress: matkasse.sodertalje@gmail.com.

• Eller sätt in pengar på bankgiro 189-6034 , eller via swishnummer 123 287 33 21. Märk överföringen med ”Basvaror”. Då kan fler familjer få matkassen

Läs mer på
https://www.lt.se/logga-in/de-hjalper-sodertaljefamiljerna-som-hamnat-i-skuggan-av-corona-manniskor-har-inte-mat-pa-bordet?fbclid=IwAR0Seh2bxESE4JhM6KxQjOrdnEdX8ATEFL-vCyOydrATkY2GWJ3NmtDIOTs

Tags: No tags

Comments are closed.