kassar2

Civilsamhället i Södertälje samarbetar för att dela ut mat till barnfamiljer i Coronapandemins spår

Svenska kyrkan har sedan slutet av mars delat ut matlådor med lagad mat till 150 personer två gånger i veckan. Allt fler söker kontakt och vi är flera civilsamhällesorganisationer som ser och möter familjer där behoven är stora. Familjer där föräldrarna hankar sig fram på extrajobb, familjer som på grund av rådande bostadssituation betalar dyra hyror, familjer som sammanfattningsvis har knappa resurser att få vardagen att gå ihop.


Vi ser nu att dessa familjers situation förvärras snabbt. De långsiktiga effekterna av de åtgärder som införs under Coronautbrottet kommer att drabba människor i en redan socio-ekonomisk utsatt situation mer än övriga befolkningen och vi ser nu effekterna av att människor förlorar sin inkomst i Södertälje. 

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. När vi nu ser att familjer i Sverige faktiskt inte har denna tillgång är vi tillsammans manade att bidra.

I ett samarbete mellan Södertälje stads rödakorskrets, Svenska kyrkan i Södertälje, Läsfrämjarinstitutet, Bilda Öst och Främjarnas förening har vi börjat dela ut matkassar med basvaror till barnfamiljer i staden. Vi riktar oss till barnfamiljer i mycket utsatta situationer som inte kan täcka sina basala behov och lever under existensminimum.

Våra organisationers grundläggande principer och värdegrund handlar om allas lika människovärde och rättigheter, att vi alltid ska nå ut till dem som befinner sig i utsatthet och aldrig lämna någon ensam i en kris.

Vi har till en början fått kassar med basvaror till 100 familjer skänkta från Ica Maxi Vasa. Stort tack till Jonas Berg och personalen på Ica Maxi Vasa för detta samhällsengagemang.

Vi har frivilliga som packar och kör ut maten, vi har lokaler och organisation för att nå ut, men vi saknar finansiering. Vi kommer därför nu att vända oss till fler företag i Södertälje som kan tänka sig bidra och samarbeta med oss.

Kontaktpersoner:

För press/media:
Ylva Evensen, Svenska kyrkan i Södertälje
Tel: 08 550 91 360, mail: ylva.evensen@svenskakyrkan.se
Tina Youssef, Främjarnas förening
Tel: 0769468639, mail: tina.youssef@bilda.nu

För privatpersoner och företag: matkasse.sodertalje@gmail.com
Swish: 123 287 33 21 märk inbetalningen basvaror

Tags: No tags

Comments are closed.