prisutdelning-bokmässans-bildningspris

Läsfrämjarinstitutet får Bokmässans bildningspris 2021

Nu står det klart! Läsfrämjarinstitutet fick den stora äran att ta hem Bokmässans bildningspris på Bokmässan i Göteborg den 23 september. Ett fantastiskt erkännande som lyfter vårt arbete att främja barnens och därmed samhällets kapacitet att utvecklas och växa genom läsning och berättelser.


-Vi är så otroligt glada att få ta emot detta pris. Vi har ju genom åren fått många fina utmärkelser men det här är pricken över i och ett stort erkännande.  Det är en viktig uppmuntran för oss att outtröttligt fortsätta arbetet med vårt bildningsarbete i mötet med alla barn vi träffar, säger verksamhetschef Marlen Eskander som grundade Läsfrämjarinstitutet 2015.


Priset har sedan 2017 delats ut på Bokmässan och delas ut till en aktör som utmärker sig genom sitt arbete att främja kunskap, demokrati och tolerans med bildning som verktyg.

Motiveringen vid prisutdelningen löd så här:
Med ledord som empowerment, representation och medskapande stimulerar Läsfrämjarinstitutet till nyfikenhet och lärande hos mängder av barn och deras vuxna. Genom verksamheten ”Läslandet” och forskningsbaserade metoder stärker Läsfrämjarinstitutet barnens läsförmåga och självkänsla på ett nytänkande och inkluderande sätt. Läsfrämjarinstitutet manifesterar idén om bildning som något kollektivt och därigenom stärker verksamheten demokratin.


-Att just bildning på det här sättet lyfts fram betyder otroligt mycket för oss. Det är bildningen som är vår ledstjärna. Bildning är som demokrati och fred, vi måste jobba för det aktivt varje dag och aldrig ta det för givet. För oss handlar allt vårt arbete om att utveckla barnens känsla för det gemensamma livet och ett samhälle som hänger ihop. Vi brukar säga att bildning är ett vaccin mot ignorans, säger Berolin Deniz, verksamhetsutvecklare och utbildningsansvarig på Läsfrämjarinstitutet. 


I juryn satt följande representanter från bildningsfrämjande aktörer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblomman
Anette Novak, direktör Statens medieråd
Elin Hellström, ansvarig för Tema Demokrati på Bokmässan och ordförande i juryn

Fotograf: Natalie Greppi


Bildtext: Från vänster Daniel Boycioglu, styrelseledamot, Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef, Berolin Deniz, verksamhetsutvecklare, Eja Embretsson, styrelseordförande 

Tags: No tags

Comments are closed.