bokmässan

LFI på bokmässan

LFI deltog på bokmässan i Göteborg i ett seminarium anordnat av Vilja förlag:

Så bryter en ökad läsförmåga utanförskapet.

Fördelarna med att läsa mycket och tidigt är många. Men för många barn, unga och vuxna är steget långt till att läsa en hel bok på egen hand. Det handlar om trösklar som dyslexi, ett annat modersmål än svenska eller läsovana. HUr väcks läslust hos den som av olika skäl kämpar lite extra med sin läsning. Och hur hänger språk och identitet ihop?

Medverkande: Athena Farrokhzad, Daniel Boyacioglu, Patrik Lundberg, Marlen Eskander och moderator Lina Nordstrand förlagschef.

Tags: No tags

Comments are closed.