moderna museet ute barn

Moderna Museet kommer till Södertälje

Moderna Museet kommer vara en del av Läsfrämjarinstitutets konstkollo under sommarskoj. I ett samarbete och utbyte kommer intendent-förmedling Anita Wernström-Pitcher och kollegan Nina Blom att besöka Läslandets konstkollo där barnen får göra t-shirts med potatistryck och måla inspirerade av när miljön och goda idéer.

Under två dagar kommer också kollodeltagarna få åka till Moderna Museet
få bekanta sig med den amerikanska konstnären John Baldessari och museets utomhussamling. Här finns kreativa uppmaningar att skapa konceptkonst (konst som bygger på idéer) inspirerade av utställningen med John Baldessari. De får skapa som Picasso i det gröna med kol på papper, titta på Paradiset och skapa på museets utomhusrum som är nytt för i sommar.


– Vi påbörjade ett samarbete innan Corona och fick pausa det då museet stängde. Att kunna göra något extra för alla familjer och barn känns extra viktigt denna sommar. Vi har utökat vår utomhus verksamhet för att kunna välkomna fler. Vi tycker också att det är spännande att få besöka och lära känna barnen under kollot och vi vill självklart att fler ska komma och besöka oss! Skeppsholmen som Moderna Museet ligger på är en intressant plats, man kan hemesta på denna lilla ö, säger Anita Wernström-Pitcher

–      Överallt där konstutövande sker sker en demokratihandling. Att det dessutom sker på en plats där samhällets utbud av kulturinstitutioner och kulturaktiviteter är eftersatt gör att insatsen blir än viktigare. LFIs vision är att varje barn ska ha ordets makt och en arena att agera på. Att ha konsten som språk och arena ger tryggare barn som i förlängningen också blir trygga vuxna som tillsammans skapar en välmående stad, säger Marlen Eskander, verksamhetschef LFI.

Kollo-veckan slutar med en vernissage för föräldrar och allmänhet att ta del av på Läslandet i Lina Hage.

Kollot genomförs inom ramen för Södertälje kommuns satsning Sommarskoj.

Tags: No tags

Comments are closed.