styrelse 2022 2

Styrelse 2022

På årsmötet i mars valdes följande styrelse, Eva Nilsson Lundmark (ordförande), Eja Embretsson (omval), Araia Ghirmai Sebhatu (omval), Annika Wennman (omval), Marlen Eskander (omval), Georgia Theorin (nyval), Ulf Ericson (nyval)

Vi tackar varmt de styrelseledamöter som lämnade sina uppdrag; Hanna Gerdes, Jessica Sjönell, Daniel Boyacioglu, Amanda Netscher

Läs mer om styrelseledamöterna här:

Eva Nilsson Lundmark, expert på utanförskapsfrågor

Vad kommer du och styrelsen fokusera på under året? 

 • Vi har ett spännande år framför oss och styrelsens uppdrag är att stödja och supporta utvecklingen av Läsfrämjarinstitutet inte minst utvecklingen av verksamheten i Järva. Att hitta nya vägar framåt för att skapa en stabil och långsiktig verksamhet som kommer fler tillgodo. Så det kommer vi att fortsätta med.

Varför väljer du att ingå i Läsfrämjarinstitutets styrelse?

 • Att dels ge barn och unga möjlighet att utveckla språket för att på det sättet öka deras möjligheter att vara med och påverka i samhället är en förutsättning för att bygga ett hållbart samhälle i framtiden. Att dels göra det genom litteratur, gestaltning och skapande aktiviteter är ett sätt att göra kultur tillgänglig för målgruppen. Båda är ett måste för att bygga ett demokratiskt samhälle utifrån mitt sätt att se det.

Vad läser du just nu? 

 • Jag läser mycket och ganska blandad litteratur. Senaste boken Vad vill du mig liv? Av Anne Saari.

Georgia Theorin, verksamhetschef Järva i samverkan

Vad vill du bidra med till Läsfrämjarinstitutets arbete under året? 

 • Jag blir inspirerad och upplivad av barn och unga. Alla har något viktigt att berätta! Att kunna ge alla barn ett sätt att utrycka sig öppnar det även dörrar in i framtiden. Jag är själv uppvuxen och född i förorten kan känna till många av utmaningar som många unga har. Som verksamhetschef för Järva i samverkan ser jag detta som en möjlighet att bidra med mina kunskaper och erfarenheter i Järva. Jag vill kunna bidra till Läsfrämjarinstitutets utveckling genom att expandera i Järva där Läsfrämjarinstitutet behövs mer än någonsin. Det kommer bli en spännande 2022-2023.

Varför väljer du att ingå i Läsfrämjarinstitutets styrelse?  

 • Genom att läsa tänker du mer, och blir berikad av kunskap. Böcker hjälper till att forma din identitet och förstå andra. Läsfrämjarinstitutet ger barnen och deras vuxna glimtar av andra kulturer när de inkluderar åskådarnas olika bakgrunder genom att integrera deras språk och drar barnen egna kulturella inslag. Detta gör att barnen känner sig sedd och blir trygg i sin identitet. När Läsfrämjarinsitutet använder improvisationsteater i sin metod i kombination med högläsningen så öppnar det en annan tillgångåsätt att uttrycka sig vilket leder att barnen får se en värld där allt är möjligt. Att väcka nyfikenhet hos barnen för berättelser är grunden för kreativitet, innovation och utveckling.

Vad läser du just nu?

 • Svart Historia av författare/journalist Amat Levin

Ulf Ericsson, kommunpolitiker och numera pensionerad lärare

Vad vill du bidra med under året?

 • Jag har jobbat med utbildning på flera nivåer i Södertälje sedan 1977.  Både i grund- och gymnasieskolan, på Komvux och Södertörns högskola i Campus Telge. För närvarande sitter jag i kommunens utbildningsnämnd och sammantaget gör det att jag har en hel del erfarenhet av och kunskap om utbildningarnas läge och behov staden. Så det jag kan bidra med är väl erfarenhet, intresse, idéer och kontakter som kan stödjas Läsfrämjarinstitutets utveckling.

Varför väljer du att ingå Läsfrämjarinstitutets styrelse?

 • Det viktigaste är väl att jag blev så glad när jag läste Läsfrämjarinstitutets verksamhetsplan. Sedan länge har jag varit övertygad om att konst, kultur och eget skapandet som är integrerad i undervisning på alla nivåer bidrar till djupare kunskap och till personlig utveckling. I mitt parti skriver vi om skolan såhär: ”Alla har rätt till en jämlik och likvärdig utbildning oavsett vilka de är, oavsett vilka föräldrar de har, oavsett var de bor och oavsett i vilken skola de går. Skolan betonar ofta teoretisk faktakunskap men glömmer lätt den praktiska kunskapen, som inte bara betyder handens kunskap utan också en kreativ och konstnärlig förmåga som låter oss se nya saker utifrån erfarenhet och skapande. Det egna skapandet är en nyckel till en djupare och bredare förståelse men det har under många år varit nedprioriterat till förmån för det mätbara. Numera finns forskning som visar att eget skapande främjar lärande i stort och att det är barn från eftersatta områden som gynnas allra mest av undervisning där bild, musik, rörelse och teater är integrerad i den vanliga undervisningen.” Och därmed känns Läsfrämjarinstitutets verksamhet helt rätt.

Vad läser du just nu?

 • Jag hittade en gammal Raymond Chandler deckare från 30-talet på rean. 

Eja Embretsson, förlagschef bokförlaget En bok för alla

Vad vill du bidra med till Läsfrämjarinstitutets arbete under året?

 • När vi nu lever i en väldigt osäker värld så är det viktigt att skapa trygga platser för barn – och här vill jag få vara med och arbeta för att Läsfrämjarinstitutet ska finnas på fler platser och nå fler barn i olika åldrar.

Varför väljer du att ingå i Läsfrämjarinstitutets styrelse?  

 • Läsfrämjarinstitutet har uppnått så vansinnigt mycket redan, att få Bokmässans Bildningspris i höstas, att verksamhetschefen har fått en plats i regeringens Läsråd och tusentals och åter tusentals besök av barn i verksamhetens hjärta – Läslandet. Men än finns det barn som behöver och förtjänar ett Läsland – dessa ska vi nå!

Vad läser du just nu? 

 • Jag läser Nattkorpen av Johan Rundgren – alldeles för läskig men omöjlig att lägga ifrån sig.

Araia Ghirmai Sebhatu, frilansande föreläsare, kulturvetare med inriktning konst

Varför väljer du att ingå i Läsfrämjarinstitutets styrelse?

 • För att jag brinner för bildningsfrågor och hur vi skapar förutsättningar för barn att förstå text och bild. Både i min yrkesroll och ideellt engagemang har ägnat mig åt folkbildning inom läsförståelse, att tolka bilder och kommunikation som flödar i vårt samhälle. Att läsa är helt centralt för att kunna förstå samhället omkring oss. Och tyvärr växer inte alla barn upp med föräldrar som läser för dem. Den bok som delas ut till barnen i samband med aktiviteterna kan vara begynnelsen till en bokhylla i det hemmet. Vi måste skapa tillgänglighet för barn som inte har så nära till litteraturvärlden.

Hur ser du på Läsfrämjarinstitutets arbete inom den närmsta tiden?

 • Det ska bli spännande att fortsätta utveckla och expandera. Behoven av det Läsfrämjarinstitutet gör är stort och effekten likaså.

Annika Wennman, rektor Fryshuset grundskola västra

Varför väljer du att ingå i Läsfrämjarinstitutets styrelse?

 • Jag är helt övertygad om att läsning, böcker och kulturella upplevelser är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att minska klyftor i samhället, lägga grund för ett rikt liv och minska utanförskap. Därför är jag stolt över att ingå i en styrelse som arbetar aktivt för att göra läsning och kultur till en möjlighet för alla.

Hur ser du på Läsfrämjarinstitutets arbete inom den närmsta tiden?

 • Jag ser framemot att vara med och utveckla verksamheten ytterligare för att fler ska få möjlighet att ta del av LFIs fantastiska arbete och få vara en del i att skapa goda förutsättningar för att ytterligare sprida LFIs metoder.

Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet

 • Som en visionär ledare är det en ynnest att få arbeta med expansion och utveckling kontinuerligt tillsammans med en så oerhört vass styrelse OCH samtidigt i det verkställande arbetet kunna skapa förutsättningar för att det ska kunna ske.

SOMMARKOLLO 2022

I sommar har vi flera spännande dagkollon för barn 11-15 år och
Läslandet har öppen dagverksamhet (drop in) för barn 7-12 år.

Anmälan till dagkollon görs till info@lfi.se senast 23/5.
Uppge barnets namn och personnummer, samt förälders namn och telefonnummer.

På kollona bjuder vi på lunch.
På öppen verksamhet bjuder vi på mellis.
Ta gärna med en egen vattenflaska och ha oömma kläder.

18/7 – 12/8 har Läslandet öppen dagverksamhet (drop in) för barn 7-12 år, klockan 10:00 – 13:00

Kollo, sommarkollo, Sommarkul, Läslandets dagkollo

I Läslandets dagverksamhet är du välkommen att spela teater, pyssla, läsa och leka. Du utvecklar din fantasi och kreativitet och träffar vänner. Ett barn som leker, står på scen och samspelar med andra får ökat självförtroende och redskap till positiv identitetsbildning. Hos oss i Läslandet kombinerar vi läsning med lek, för att alla barn ska ha ordets makt och en arena att agera på. Leds av teater- och kulturpedagoger. Du behöver inte anmäla dig.

Dagkollo för barn 11-15 år, vardagar klockan 10:00 – 15:00. Du behöver anmäla dig.

Vecka 24 Teaterkollo
På Läslandets teaterkollo kommer du spela teater tillsammans med andra barn och teaterpedagoger. Du lär dig grunderna inom teater, manusskrivning och röstteknik. Vi gör övningar och teaterlekar. I sin helhet är grunderna i teaterkollot också färdigheter som du har nytta av i andra sammanhang, som att stå på scen och tala inför en publik, att samarbeta och skapa kreativt. Leds av Per Georg Sörås, teaterpedagog.

Vecka 25 Engagemangskollo
I Läslandets engagemangskollo ägnar vi oss åt att stärka engagemang för samhällsfrågor och samtidsfrågor hos unga. Vem är jag i den större helheten och hur kan jag påverka samhället och mitt eget liv? Med lekar, diskussionsövningar och annat ökar vi vår förståelsen för de demokratiska processerna och hur Din röst kan ta plats i samhället. Leds av Daniella Durmaz, fritidspedagog med fokus på ungas delaktighet och inflytande.

Vecka 26 Konstkollo med Moderna Museet
I det här kollot får du utvecklas som konstnär i olika tekniker tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Vi arbetar på plats i Läslandet samt gör dagsutflykter till Moderna Museet i Stockholm. Temat är Demokrati – Konsten att göra sin röst hörd! I svensk lag står det att barn har rätt att uttrycka sig i tal, skrift och i tryck i konstnärlig form. Tillsammans utforskar vi konsten och gör bildanalys. Hur vi påverkas av bildspråket? Varför är konsten viktig? I verkstan gör vi våra egna affischer med färgtryck och schabloner. Leds av Anita Wernström-Pitcher, konstnär och konstpedagog.

Vecka 27 Filmkollo 1
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla en idé och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. Vi går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för varje projekt. Leds av Michael Nehme, regissör och lärare.

Vecka 28 Filmkollo 2
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla en idé och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. Vi går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för varje projekt. OBS om du också har gått filmkollo 1 kan du under det här kollot få en fördjupning och fortsättning, tex testa att skapa reklamfilm, eller utforska ditt bildberättande i andra former och plattformar. Leds av Michael Nehme, regissör och lärare.

marlen med barn NOK

Vi söker en verksamhetsledare

Vill du vara med och förändra världen genom att ge barn ordets makt och en arena att agera på?

Har du ett brinnande engagemang för människors rätt att bli läsande individer, utöva och uppleva kultur samt positivt identitetsskapande?

Vill du få möjlighet att leda Läsfrämjarinstitutets operativa arbete för att motverka och kompensera för segregationens negativa konsekvenser?

Då kanske du vill bli vår verksamhetsledare?

Läsfrämjarinstitutet står inför en utvecklingsfas i Södertälje och Järva, och behöver förstärkning. Vi utökar nu med en verksamhetsledare som kan axla ansvaret för internstyrning. Viktigast är att du har ett tydligt men stöttande ledarskap, är strukturerad och bra på att leda, samordna och följa upp de satta målen. Med andra ord leda, driva och fortsätta bygget av Läsfrämjarinstitutet tillsammans med ledningsgrupp (som består av verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och teamledare). På daglig basis ansvarar du för ett operativt team som består av skådespelare, dramaturg/teaterpedagog, bibliotekspedagog, föräldracoach med flera, som jobbar väldigt nära ihop och kompletterar varandra väl.

Vi vill att du:

Har dokumenterad erfarenhet av att leda personalgrupper och arbetsmiljöansvar.

Har relevant eftergymnasial utbildning inom pedagogik, humaniora, kommunikation – eller samhällsvetenskap.

Genomför ditt arbete med kritisk maktanalys

Vi förväntar oss att du:

Har ett kärleksfullt och de-kolonialt förhållningssätt till Orten.

Är lösningsfokuserad och kan betrakta verksamheten ur ett helikopterperspektiv för att kunna växla snabbt när så behövs.

Är flexibel – i och med att vår verksamhet bedrivs som öppen verksamhet kan varje dag se olika ut.

Tycker om att arbeta i en stark gemenskap och trivs i en kreativ miljö.

Kort om Läsfrämjarinstitutet

Läsfrämjarinstitutet (LFI) är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för social hållbarhet och social mobilitet genom öppen läs-, litteratur- och kulturverksamhet. Målgruppen är barn och deras vuxna, i första hand boende i socioekonomiskt eftersatta områden. Vi finns i Södertälje och Järva.

Läs om oss på www.lfi.se.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Kontakt:
Marlen Eskander
Grundare/Verksamhetschef

Skicka din ansökan till jobb@lfi.se senast 8 mars 2022

prisutdelning-bokmässans-bildningspris

Läsfrämjarinstitutet får Bokmässans bildningspris 2021

Nu står det klart! Läsfrämjarinstitutet fick den stora äran att ta hem Bokmässans bildningspris på Bokmässan i Göteborg den 23 september. Ett fantastiskt erkännande som lyfter vårt arbete att främja barnens och därmed samhällets kapacitet att utvecklas och växa genom läsning och berättelser.


-Vi är så otroligt glada att få ta emot detta pris. Vi har ju genom åren fått många fina utmärkelser men det här är pricken över i och ett stort erkännande.  Det är en viktig uppmuntran för oss att outtröttligt fortsätta arbetet med vårt bildningsarbete i mötet med alla barn vi träffar, säger verksamhetschef Marlen Eskander som grundade Läsfrämjarinstitutet 2015.


Priset har sedan 2017 delats ut på Bokmässan och delas ut till en aktör som utmärker sig genom sitt arbete att främja kunskap, demokrati och tolerans med bildning som verktyg.

Motiveringen vid prisutdelningen löd så här:
Med ledord som empowerment, representation och medskapande stimulerar Läsfrämjarinstitutet till nyfikenhet och lärande hos mängder av barn och deras vuxna. Genom verksamheten ”Läslandet” och forskningsbaserade metoder stärker Läsfrämjarinstitutet barnens läsförmåga och självkänsla på ett nytänkande och inkluderande sätt. Läsfrämjarinstitutet manifesterar idén om bildning som något kollektivt och därigenom stärker verksamheten demokratin.


-Att just bildning på det här sättet lyfts fram betyder otroligt mycket för oss. Det är bildningen som är vår ledstjärna. Bildning är som demokrati och fred, vi måste jobba för det aktivt varje dag och aldrig ta det för givet. För oss handlar allt vårt arbete om att utveckla barnens känsla för det gemensamma livet och ett samhälle som hänger ihop. Vi brukar säga att bildning är ett vaccin mot ignorans, säger Berolin Deniz, verksamhetsutvecklare och utbildningsansvarig på Läsfrämjarinstitutet. 


I juryn satt följande representanter från bildningsfrämjande aktörer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblomman
Anette Novak, direktör Statens medieråd
Elin Hellström, ansvarig för Tema Demokrati på Bokmässan och ordförande i juryn

Fotograf: Natalie Greppi


Bildtext: Från vänster Daniel Boycioglu, styrelseledamot, Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef, Berolin Deniz, verksamhetsutvecklare, Eja Embretsson, styrelseordförande 

Läsfrämjarinstitutet tar plats i Läsrådet

På uppdrag av regeringen har nu Läsrådet inrättats. Kulturminister Amanda Lind presneterade rådet på Bokmässan i Göteborg. De nio ledamöterna är förutom Läsfrämjarinstitutets grundare och verksamhetschef Marlen Eskander också Kajsa Ravin (ordförande), generaldirektör Kulturrådet, Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, Ingela Korsell, författare, Elin Nord universitetsbibliotekarie, Magnus Persson, professor, Helya Riazat, rektor Järvaskolan, Dilsa Demirbag-Sten, generaldirektör Berättarministeriet, Lars Strandgård, rektor Handelshögskolan

Läsrådets uppgift är att främja barn och ungas läsning genom att ta tillvara uppföljningar och utveckla metoder för att utvärdera läsandet och läsfrämjandet i Sverige. Detta ska förmedlas genom en årlig rapport som beskriver läget och pekar ur riktningen framåt. Läsrådet inrättas som ett särskilt organ inom Kulturrådet.

Läs mer på Regeringskansliet.

majoriteten 9 september

Town Hall Meeting

Välkommen till Läslandet i Hovsjö torsdag 9 september och torsdag 21 oktober och träffa kommunpolitikerna i Södertälje kommun. En möjlighet för dig att berätta vad du ser för utmaningar och möjligheter i din kommun eller ställa frågor till politikerna. Nästa år är det val, det är dags att börja fundera på vem du vill ska representera dig!

TORSDAG 9 SEPTEMBER – Town Hall Meeting med marjoiten i Södertälje kommun

Medverkande politiker:

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
Elof Hansjons (S) Kommunalråd
Lars Greger (MP) Kommunalråd
Tage Gripenstam (C) Kommunalråd
David Winerdal (KD) Kommunalråd

TORSDAG 21 OKTOBER – Town Hall Meeting med oppositionen i Södertälje kommun

Medverkande politiker:

Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Andreas Birgersson (SD)
Sait Yildiz (V)
Joakim Granberg (RP)

Upplägg:


18.00 – 18.10       Stiftelsen The Global Village och Läsfrämjarinstitutet hälsar välkomna

18:10 – 18.30       Politikerna presenterar sig själva och sitt uppdrag

18.30 – 19.45       Frågor och svar

19.45 – 20.00        Avrundning & bilder 

Hitta hit – Läslandet, Gröndalsvägen 1, 151 65 (bakom Hovsjö hubb).

När du anmäler dig har du möjlighet att skicka med en fråga. Detta är för att ge politiker en föraning om vad ni vill diskutera. Frågorna under mötet tas upp av er som deltar på plats. Det finns möjlighet att följa mötet digitalt på Läsfrämjarinstitutets eller Stiftelsen The Global Villages facebooksida. Det kommer gå att kommentera och ställa frågor där, men frågor som ställs på plats på Läslandet kommer att prioriteras. 

Anmälningslänk:

https://sv-se.invajo.com/event/stiftelsentheglobalvillagel%C3%A4sfr%C3%A4mjarinstitutet/townhallmeetingtr%C3%A4ffapolitikernais%C3%B6dert%C3%A4ljekommun

Vad är Town Hall Meeting?
Syftet med den här dialogserien är att minska avståndet mellan medborgare och folkvalda. För att motverka polarisering och för att stärka vår demokrati är det nödvändigt att tala med och inte om varandra. 

Vi som samarbetar för att detta ska hända är: Stiftelsen The Global Village, Läsfrämjarinstututet, Bilda, Hagabergs Folkhögskola och Svenska kyrkan.

Varmt välkomna!

liten bild av kuberna

Invigning “Bärande berättelser”


Grafikens Hus och Läsfrämjarinstitutet inviger utställningen ”Bärande berättelser” i skyltfönstret på Saltsjögatan 1, intill Saltsjötorget mitt i Södertälje centrum, fredagen 18 juni klockan 14:00.


Nio Södertäljebor delar i utställningen med sig av berättelser från sina liv. Med konst som språk uttrycker de sig fritt och färgstarkt på varsin träkub. Alla kubens sidor är fyllda med deras handmålade berättelser om vad de fann och vad de förlorade genom förflyttningen mellan moderland och hemland, mellan minnen och drömmar. Ett unikt
perspektiv kommer fram där deltagarna själva har makt och mandat över sin historia.


Konstnären Saadia Hussain har lett arbetet med de konstnärliga kollektiva processerna som resulterat i de
handmålade träkuberna som skapades av och tillsammans med Emeline Kouaib, Jakob Yousef, Jassamin Lahdo, Jozil Shahen, Miskinta Issa, Nadia Sulayman, Nazeer Arzej Kerim, Sabah Shaya och Fabronya. De nio deltagarna har också haft workshops med poeten Nachla Libre för att erövra ordets makt i sitt konstnärliga skapande och med teaterpedagogen Per Sörås har de erövrat scenen. Genomgående i nära samarbete med Läsfrämjarinstitutets pedagog Zalgai Aho och Anna Erlandsson från Arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun.


”Konsten ger oss unika verktyg och kunskap om oss och livet. Genom att jobba med konstnärliga processer som
möjliggör kollektivt deltagande så har jag tillsammans med olika grupper förändrat ytor och därmed attityder.
Kollektivt skapande har bidragit till en känsla av delaktighet och tillhörighet, och möjliggjort sammanhang och
engagemang. Konst i våra gemensamma rum bidrar till möten och meningsskapande sammanhang som både
utmanar och utvecklar oss. Den konsten möter oss direkt och plötsligt och vi kan alla tolka den genom vår egen blick.
Att fler får vara med och utöva sin demokratiska rätt att få påverka sin livsmiljö och livskvalitet genom konst är det jag
strävar efter genom vårt samarbete.” Saadia Hussain, konstnär


Utställningen invigs av Socialnämndens ordförande Viktoria Hjulström fredag 18 juni kl 14:00.
Var: Saltsjögatan 1
När: 18 juni till 31 augusti 2021

“Bärande berättelser” har vuxit fram under projektet ”Täljestories”, ett samarbete mellan Läsfrämjarinstitutet och
Grafikens Hus som inleddes hösten 2020. Arbetet sker med stöd av Samordningsförbundet i samverkan med
Arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun och Delmos – Delegation mot segregation.

Projektet skapar nya arenor och mötesplatser för barn och vuxna där deras berättelser blir hörda, tar plats och blir
gestaltade. Syftet är att stärka individen och de-segregera staden.

För mer information, pressbilder och intervjuer kontakta:
Anna Jönsson, vice vd och projektledare, Grafikens Hus, anna.jonsson@grafikenshus.se, 070-322 31 73
Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef, Läsfrämjarinstitutet, marlene.eskander@lfi.se, 070-759 69 67

lfi sommar affisch bild

Sommar 2021

Under sommaren kommer Läslandet ha en mängd sommaraktiviteter. För barn 11-15 år erbjuds kollon på olika teman. För barn, 7-12 år, har vi öppen dagverksamhet i Läslandet i Södertälje. Detta kan göras tack vare stöd från Södertälje kommun. Ordinarie öppna aktiviteter för barnfamiljer 3-11 år kommer hållas i Södertälje, Rinkeby, Tensta och Husby.

Vecka 25 Teaterkollo, måndag till torsdag kl 10-13
På kollot får du lära dig grunderna inom teater, manusskrivning och röstteknik. Vi gör övningar och teaterlekar. Du blir stärkt i att tala inför andra, samarbeta och skapande. Kollot leds av teaterpedagog Per Sörås.

Vecka 26 Filmkollo, måndag till fredag kl 10-13 
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. I kursen går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för sitt projekt. Kollot leds av regissör Michael Nehme.

Vecka 27 Engagemangskollo, måndag till fredag kl 10-13
I det här kollot ägnar vi oss åt att stärka engagemang för samhällsfrågor och samtidsfrågor hos unga. Vem är jag i den större helheten och hur kan jag påverka samhället och mitt eget liv? Med diskussionsövningar, lekar och annat ökar vi vår förståelse för de demokratiska processerna och hur Din röst kan ta plats i samhället. Kollot leds av fritidspedagog Daniella Durmaz.

Vecka 28 Konstkollo i samarbete med Moderna Museet, måndag till fredag kl 10-13 
I det här kollot får du utvecklas som konstnär i olika tekniker tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Temat är identitet och drömmar. Med konsten som medel ger vi uttryck för vilka vi är, vår identitet och vilka drömmar vi bär på. Kollot är ett samarbete med Moderna Museet och leds av konstpedagog tillika konstnär Anita Wernström Pitcher.

OBS! Till samtliga dagkollon ska anmälan göras till info@lfi.se. Uppge barnets namn, födelseår och föräldrars telefonnummer. Sista anmälningsdag är 2 juni. 


Vecka 29-32 Öppen dagverksamhet kl 10-13
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år. I Läslandets dagverksamhet är du välkommen att spela teater, pyssla, läsa och leka. Du utvecklar din fantasi, kreativitet träffar vänner. Du behöver inte anmäla dig.

 •  

Var: Läslandet Gröndalsvägen 1E 

För vem: Kollona är för barn 11-15 år
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år

Bra att veta: Ha på er oömma kläder.

Kontakt: 073-878 45 58 info@lfi.se

Ny styrelse 2021

Läsfrämjarinstitutet har valt ny styrelse. Tidigare har vi presenterat ordförande Hanna Gerdes (läs mer här) och kan nu också stolt presentera resterande ledamöter; Araia Ghirmai Sebhatu, Jessica Sjönell, Daniel Boyacioglu, Eva Nilsson Lundmark, Eja Embretsson, Annika Wennman Amanda Netscher Marlen Eskander.

Araia Ghirmai Sebhatu, frilansande föreläsare, kulturvetare med inriktning konst

-Jag brinner för bildningsfrågor och hur vi skapar förutsättningar för barn att förstå text och bild. Både i min yrkesroll och ideellt engagemang har ägnat mig åt folkbildning inom läsförståelse, att tolka bilder och information som flödar i vårt samhälle. Att läsa är helt centralt för att kunna förstå samhället omkring oss. Och tyvärr växer inte alla barn upp med föräldrar som läser för dem. Den bok som delas ut till barnen i samband med aktiviteterna kan vara begynnelsen till en bokhylla i det hemmet. Vi måste skapa tillgänglighet för barn som inte har så nära till litteraturvärlden. Det ska bli spännande att fortsätta utveckla och expandera. Behoven av det Läsfrämjarinstitutet gör är stort och effekten likaså.

Jessica Sjönell, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag drivs av att bidra till samhällets utveckling och mitt motto är att kunskap är makt. I min familj fanns inte någon tradition av utbildning, men mamma tog ofta med oss barn till biblioteket. Hon är dyslektiker och ville motverka det hos oss genom att läsa, läsa och läsa ännu mer. Ända sen dess har jag slukat alla möjliga typer av böcker. Utan läsningen hade jag nog inte valt att utbilda mig vidare på universitet, vilket är bland det bästa och roligast jag gjort. Att ge barn ordets makt är därför bland det viktigaste uppdraget jag kan tänka mig och jag är hedrad att vara en del av LFI:s styrelse. Organisationen går in i en intensiv utvecklingsfas och fortsätter att expandera verksamheten. Jag är i grunden ekonom och har lång erfarenhet av styrelsearbete i ideella föreningar och har även arbetat som controller för en ideell förening och en stiftelse under flera år. Jag ser fram emot att ta med mina erfarenheter in i styrelsearbetet och bidra till LFI:s utvecklingsresa.

Daniel Boyacioglu, poet, författare, artist  

Jag dansar med er

Jag gråter mer er

Jag sjunger med er

Jag sörjer vår värld med er

Jag fäller hår, blir långsammare i steget

Och hittar ny styrka med er

Eva Nilsson Lundmark, företagare och konsult med fokus på utanförskapsfrågor

-Att arbeta i LFI:s styrelse ger mig möjlighet att vara med och skapa en plattform där barn och föräldrar har möjlighet att utforska och utveckla språket tillsammans. Språket öppnar dörrar in i framtiden. Vi ska vara med och utveckla och erbjuda LFI:s metoder på fler platser. Vi ska också arbeta långsiktigt och strategiskt för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom vårt arbete och genom samverkan med andra aktörer.

Eja Embretsson, VD och förlagschef på En bok för alla

-Jag brinner för läsfrämjande och för mig är det alltid angeläget att öka tillgången på böcker, böcker som kan bli ingången till en annan värld för barn och unga. I en värld där som är osäker är det viktigt att ge fantasin utrymme, det är betydelsefullt att kunna hitta en egen plats. Att ha tillgång till böcker ger både barn och vuxna en möjlighet att resa iväg från verkligheten en liten stund – att hitta en annan plats att finnas till på, om så bara för en liten stund.”

Annika Wennman, lärare och rektor

-Jag är helt övertygad om att läsning, böcker och kulturella upplevelser är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att minska klyftor i samhället, lägga grund för ett rikt liv och minska utanförskap. Därför är jag stolt över att ingå i en styrelse som arbetar aktivt för att göra läsning och kultur till en möjlighet för alla. Jag ser framemot att vara med och utveckla verksamheten ytterligare för att fler ska få möjlighet att ta del av LFI:s fantastiska arbete och få vara en del i att skapa goda förutsättningar för att ytterligare sprida LFI:s metoder.

Amanda Netcher, utredarsociolog

-Jag vill ingå i styrelsen för att kunna påverka föreningen åt den riktning vi satt under föregående år – nämligen att göra vår metod mer tillämpbar för flera. Behovet av LFI är stort i vårt land och i våra utsatta områden. Vår organisation ger hopp! Inom den närmsta tiden ser jag att flera beslutsfattare har fått upp ögonen om oss och om arbetet som bedrivs för att skapa mer jämlika samhällen. Så som det ser ut nu med till exempel gängkriminalitet och mäns våld i våra förorter kan inte få fortsätta. LFI kommer vara svaret på hur vi löser segregationen. 

Marlen Eskander, verksamhetschef och grundare LFI

-Som en visionär ledare är det en ynnest att få arbeta med expansion och utveckling kontinuerligt tillsammans med en så oerhört vass styrelse OCH samtidigt i det verkställande arbetet kunna skapa förutsättningar för att det ska kunna ske. Målgruppsförankringen är avgörande för det visionära, strategiska och verkställande arbete och behöver förankras i alla led vilket blir min uppgift i styrelsen. Genom språk, kultur och bildning kan vi bygga starkare samhällen. Varje individ behöver språket som maktredskap för att kunna förstå och beskriva sin omvärld och vara en del av demokratiska processer. LFI är en oerhört viktig aktör för att kompensera i områden och för en målgrupp som många aktörer har svårt att nå eller inte prioriterar.

hanna skuren

Människorättsjurist Hanna Gerdes ny ordförande

På årsmötet 21 april valdes människorättsjuristen Hanna Gerdes till ny ordförande för Läsfrämjarinstitutet. 

Läsfrämjarinstitutet är en mångfaldigt prisbelönt organisation för barnets rättigheter, kultur, läsfrämjande och bildning som nu går in i en intensiv utvecklingsfas. Läsfrämjarinstitutet – tidigare Läsa för Integration – fortsätter att expandera sin verksamheten och har nu etablerat sig i Södertälje och i Järva.

Idag tillträder Hanna Gerdes som ny ordförande för Läsfrämjarinstitutet. Med en tung bakgrund från 20 -års människorättsarbete och styrelseerfarenhet från såväl civilsamhälle, kommun och olika bolagsstyrelser är Hanna en stor tillgång för organisationen. 

–   Jag är otroligt glad att Hanna valt att tacka ja till uppdraget att vara ordförande för Läsfrämjarinstitutet. Hennes kunskap, drivkraft och inte minst hennes professionella arbete utifrån att hon är en av Sveriges mer namnkunniga människorättsjurister har en central roll för organisationens utveckling. Hanna är en person som alltid har bildning, barn och böcker i fokus – hon är en toppenrekrytering till ordförandeposten helt enkelt! säger Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef för LFI. 

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och författare till både barnböcker och flera böcker om mänskliga rättigheter. Bland Hannas tidigare uppdrag kan nämnas att hon varit utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Rosenbad med ansvar för demokratifrågor och jurist på Diskrimineringsombudsmannen. Hanna har även varit förtroendevald i styrelsen för Barnboksinstitutet – ett forskningsinstitut med fokus på barns läsning.

–   Läsfrämjarinstitutet arbetar konkret, praktiskt och handfast för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är en verksamhet där yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till kultur och utbildning omsätts i praktisk handling. Läsfrämjarinstitutet har imponerat på mig länge med sitt arbete och jag ser fram emot att få vara med och leda utvecklingen när organisationen nu går in i en ny och framtidsorienterad utvecklingsfas, säger Hanna Gerdes.

Tre nya styrelseledamöter valdes in; Daniel Boyacioglu, Jessica Sjönell och Araia Ghirmai Sebhatu. Omvalda ledamöter är: Eva Nilsson Lundmark, Amanda Netcher, Annika Wennman, Eja Embretsson och Marlen Eskander.