prisutdelning-bokmässans-bildningspris

Läsfrämjarinstitutet får Bokmässans bildningspris 2021

Nu står det klart! Läsfrämjarinstitutet fick den stora äran att ta hem Bokmässans bildningspris på Bokmässan i Göteborg den 23 september. Ett fantastiskt erkännande som lyfter vårt arbete att främja barnens och därmed samhällets kapacitet att utvecklas och växa genom läsning och berättelser.


-Vi är så otroligt glada att få ta emot detta pris. Vi har ju genom åren fått många fina utmärkelser men det här är pricken över i och ett stort erkännande.  Det är en viktig uppmuntran för oss att outtröttligt fortsätta arbetet med vårt bildningsarbete i mötet med alla barn vi träffar, säger verksamhetschef Marlen Eskander som grundade Läsfrämjarinstitutet 2015.


Priset har sedan 2017 delats ut på Bokmässan och delas ut till en aktör som utmärker sig genom sitt arbete att främja kunskap, demokrati och tolerans med bildning som verktyg.

Motiveringen vid prisutdelningen löd så här:
Med ledord som empowerment, representation och medskapande stimulerar Läsfrämjarinstitutet till nyfikenhet och lärande hos mängder av barn och deras vuxna. Genom verksamheten ”Läslandet” och forskningsbaserade metoder stärker Läsfrämjarinstitutet barnens läsförmåga och självkänsla på ett nytänkande och inkluderande sätt. Läsfrämjarinstitutet manifesterar idén om bildning som något kollektivt och därigenom stärker verksamheten demokratin.


-Att just bildning på det här sättet lyfts fram betyder otroligt mycket för oss. Det är bildningen som är vår ledstjärna. Bildning är som demokrati och fred, vi måste jobba för det aktivt varje dag och aldrig ta det för givet. För oss handlar allt vårt arbete om att utveckla barnens känsla för det gemensamma livet och ett samhälle som hänger ihop. Vi brukar säga att bildning är ett vaccin mot ignorans, säger Berolin Deniz, verksamhetsutvecklare och utbildningsansvarig på Läsfrämjarinstitutet. 


I juryn satt följande representanter från bildningsfrämjande aktörer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblomman
Anette Novak, direktör Statens medieråd
Elin Hellström, ansvarig för Tema Demokrati på Bokmässan och ordförande i juryn

Fotograf: Natalie Greppi


Bildtext: Från vänster Daniel Boycioglu, styrelseledamot, Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef, Berolin Deniz, verksamhetsutvecklare, Eja Embretsson, styrelseordförande 

Läsfrämjarinstitutet tar plats i Läsrådet

På uppdrag av regeringen har nu Läsrådet inrättats. Kulturminister Amanda Lind presneterade rådet på Bokmässan i Göteborg. De nio ledamöterna är förutom Läsfrämjarinstitutets grundare och verksamhetschef Marlen Eskander också Kajsa Ravin (ordförande), generaldirektör Kulturrådet, Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, Ingela Korsell, författare, Elin Nord universitetsbibliotekarie, Magnus Persson, professor, Helya Riazat, rektor Järvaskolan, Dilsa Demirbag-Sten, generaldirektör Berättarministeriet, Lars Strandgård, rektor Handelshögskolan

Läsrådets uppgift är att främja barn och ungas läsning genom att ta tillvara uppföljningar och utveckla metoder för att utvärdera läsandet och läsfrämjandet i Sverige. Detta ska förmedlas genom en årlig rapport som beskriver läget och pekar ur riktningen framåt. Läsrådet inrättas som ett särskilt organ inom Kulturrådet.

Läs mer på Regeringskansliet.

majoriteten 9 september

Town Hall Meeting

Välkommen till Läslandet i Hovsjö torsdag 9 september och torsdag 21 oktober och träffa kommunpolitikerna i Södertälje kommun. En möjlighet för dig att berätta vad du ser för utmaningar och möjligheter i din kommun eller ställa frågor till politikerna. Nästa år är det val, det är dags att börja fundera på vem du vill ska representera dig!

TORSDAG 9 SEPTEMBER – Town Hall Meeting med marjoiten i Södertälje kommun

Medverkande politiker:

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
Elof Hansjons (S) Kommunalråd
Lars Greger (MP) Kommunalråd
Tage Gripenstam (C) Kommunalråd
David Winerdal (KD) Kommunalråd

TORSDAG 21 OKTOBER – Town Hall Meeting med oppositionen i Södertälje kommun

Medverkande politiker:

Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Andreas Birgersson (SD)
Sait Yildiz (V)
Joakim Granberg (RP)

Upplägg:


18.00 – 18.10       Stiftelsen The Global Village och Läsfrämjarinstitutet hälsar välkomna

18:10 – 18.30       Politikerna presenterar sig själva och sitt uppdrag

18.30 – 19.45       Frågor och svar

19.45 – 20.00        Avrundning & bilder 

Hitta hit – Läslandet, Gröndalsvägen 1, 151 65 (bakom Hovsjö hubb).

När du anmäler dig har du möjlighet att skicka med en fråga. Detta är för att ge politiker en föraning om vad ni vill diskutera. Frågorna under mötet tas upp av er som deltar på plats. Det finns möjlighet att följa mötet digitalt på Läsfrämjarinstitutets eller Stiftelsen The Global Villages facebooksida. Det kommer gå att kommentera och ställa frågor där, men frågor som ställs på plats på Läslandet kommer att prioriteras. 

Anmälningslänk:

https://sv-se.invajo.com/event/stiftelsentheglobalvillagel%C3%A4sfr%C3%A4mjarinstitutet/townhallmeetingtr%C3%A4ffapolitikernais%C3%B6dert%C3%A4ljekommun

Vad är Town Hall Meeting?
Syftet med den här dialogserien är att minska avståndet mellan medborgare och folkvalda. För att motverka polarisering och för att stärka vår demokrati är det nödvändigt att tala med och inte om varandra. 

Vi som samarbetar för att detta ska hända är: Stiftelsen The Global Village, Läsfrämjarinstututet, Bilda, Hagabergs Folkhögskola och Svenska kyrkan.

Varmt välkomna!

liten bild av kuberna

Invigning “Bärande berättelser”


Grafikens Hus och Läsfrämjarinstitutet inviger utställningen ”Bärande berättelser” i skyltfönstret på Saltsjögatan 1, intill Saltsjötorget mitt i Södertälje centrum, fredagen 18 juni klockan 14:00.


Nio Södertäljebor delar i utställningen med sig av berättelser från sina liv. Med konst som språk uttrycker de sig fritt och färgstarkt på varsin träkub. Alla kubens sidor är fyllda med deras handmålade berättelser om vad de fann och vad de förlorade genom förflyttningen mellan moderland och hemland, mellan minnen och drömmar. Ett unikt
perspektiv kommer fram där deltagarna själva har makt och mandat över sin historia.


Konstnären Saadia Hussain har lett arbetet med de konstnärliga kollektiva processerna som resulterat i de
handmålade träkuberna som skapades av och tillsammans med Emeline Kouaib, Jakob Yousef, Jassamin Lahdo, Jozil Shahen, Miskinta Issa, Nadia Sulayman, Nazeer Arzej Kerim, Sabah Shaya och Fabronya. De nio deltagarna har också haft workshops med poeten Nachla Libre för att erövra ordets makt i sitt konstnärliga skapande och med teaterpedagogen Per Sörås har de erövrat scenen. Genomgående i nära samarbete med Läsfrämjarinstitutets pedagog Zalgai Aho och Anna Erlandsson från Arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun.


”Konsten ger oss unika verktyg och kunskap om oss och livet. Genom att jobba med konstnärliga processer som
möjliggör kollektivt deltagande så har jag tillsammans med olika grupper förändrat ytor och därmed attityder.
Kollektivt skapande har bidragit till en känsla av delaktighet och tillhörighet, och möjliggjort sammanhang och
engagemang. Konst i våra gemensamma rum bidrar till möten och meningsskapande sammanhang som både
utmanar och utvecklar oss. Den konsten möter oss direkt och plötsligt och vi kan alla tolka den genom vår egen blick.
Att fler får vara med och utöva sin demokratiska rätt att få påverka sin livsmiljö och livskvalitet genom konst är det jag
strävar efter genom vårt samarbete.” Saadia Hussain, konstnär


Utställningen invigs av Socialnämndens ordförande Viktoria Hjulström fredag 18 juni kl 14:00.
Var: Saltsjögatan 1
När: 18 juni till 31 augusti 2021

“Bärande berättelser” har vuxit fram under projektet ”Täljestories”, ett samarbete mellan Läsfrämjarinstitutet och
Grafikens Hus som inleddes hösten 2020. Arbetet sker med stöd av Samordningsförbundet i samverkan med
Arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun och Delmos – Delegation mot segregation.

Projektet skapar nya arenor och mötesplatser för barn och vuxna där deras berättelser blir hörda, tar plats och blir
gestaltade. Syftet är att stärka individen och de-segregera staden.

För mer information, pressbilder och intervjuer kontakta:
Anna Jönsson, vice vd och projektledare, Grafikens Hus, anna.jonsson@grafikenshus.se, 070-322 31 73
Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef, Läsfrämjarinstitutet, marlene.eskander@lfi.se, 070-759 69 67

lfi sommar affisch bild

Sommar 2021

Under sommaren kommer Läslandet ha en mängd sommaraktiviteter. För barn 11-15 år erbjuds kollon på olika teman. För barn, 7-12 år, har vi öppen dagverksamhet i Läslandet i Södertälje. Detta kan göras tack vare stöd från Södertälje kommun. Ordinarie öppna aktiviteter för barnfamiljer 3-11 år kommer hållas i Södertälje, Rinkeby, Tensta och Husby.

Vecka 25 Teaterkollo, måndag till torsdag kl 10-13
På kollot får du lära dig grunderna inom teater, manusskrivning och röstteknik. Vi gör övningar och teaterlekar. Du blir stärkt i att tala inför andra, samarbeta och skapande. Kollot leds av teaterpedagog Per Sörås.

Vecka 26 Filmkollo, måndag till fredag kl 10-13 
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. I kursen går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för sitt projekt. Kollot leds av regissör Michael Nehme.

Vecka 27 Engagemangskollo, måndag till fredag kl 10-13
I det här kollot ägnar vi oss åt att stärka engagemang för samhällsfrågor och samtidsfrågor hos unga. Vem är jag i den större helheten och hur kan jag påverka samhället och mitt eget liv? Med diskussionsövningar, lekar och annat ökar vi vår förståelse för de demokratiska processerna och hur Din röst kan ta plats i samhället. Kollot leds av fritidspedagog Daniella Durmaz.

Vecka 28 Konstkollo i samarbete med Moderna Museet, måndag till fredag kl 10-13 
I det här kollot får du utvecklas som konstnär i olika tekniker tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Temat är identitet och drömmar. Med konsten som medel ger vi uttryck för vilka vi är, vår identitet och vilka drömmar vi bär på. Kollot är ett samarbete med Moderna Museet och leds av konstpedagog tillika konstnär Anita Wernström Pitcher.

OBS! Till samtliga dagkollon ska anmälan göras till info@lfi.se. Uppge barnets namn, födelseår och föräldrars telefonnummer. Sista anmälningsdag är 2 juni. 


Vecka 29-32 Öppen dagverksamhet kl 10-13
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år. I Läslandets dagverksamhet är du välkommen att spela teater, pyssla, läsa och leka. Du utvecklar din fantasi, kreativitet träffar vänner. Du behöver inte anmäla dig.

  •  

Var: Läslandet Gröndalsvägen 1E 

För vem: Kollona är för barn 11-15 år
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år

Bra att veta: Ha på er oömma kläder.

Kontakt: 073-878 45 58 info@lfi.se

Ny styrelse 2021

Läsfrämjarinstitutet har valt ny styrelse. Tidigare har vi presenterat ordförande Hanna Gerdes (läs mer här) och kan nu också stolt presentera resterande ledamöter; Araia Ghirmai Sebhatu, Jessica Sjönell, Daniel Boyacioglu, Eva Nilsson Lundmark, Eja Embretsson, Annika Wennman Amanda Netscher Marlen Eskander.

Araia Ghirmai Sebhatu, frilansande föreläsare, kulturvetare med inriktning konst

-Jag brinner för bildningsfrågor och hur vi skapar förutsättningar för barn att förstå text och bild. Både i min yrkesroll och ideellt engagemang har ägnat mig åt folkbildning inom läsförståelse, att tolka bilder och information som flödar i vårt samhälle. Att läsa är helt centralt för att kunna förstå samhället omkring oss. Och tyvärr växer inte alla barn upp med föräldrar som läser för dem. Den bok som delas ut till barnen i samband med aktiviteterna kan vara begynnelsen till en bokhylla i det hemmet. Vi måste skapa tillgänglighet för barn som inte har så nära till litteraturvärlden. Det ska bli spännande att fortsätta utveckla och expandera. Behoven av det Läsfrämjarinstitutet gör är stort och effekten likaså.

Jessica Sjönell, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag drivs av att bidra till samhällets utveckling och mitt motto är att kunskap är makt. I min familj fanns inte någon tradition av utbildning, men mamma tog ofta med oss barn till biblioteket. Hon är dyslektiker och ville motverka det hos oss genom att läsa, läsa och läsa ännu mer. Ända sen dess har jag slukat alla möjliga typer av böcker. Utan läsningen hade jag nog inte valt att utbilda mig vidare på universitet, vilket är bland det bästa och roligast jag gjort. Att ge barn ordets makt är därför bland det viktigaste uppdraget jag kan tänka mig och jag är hedrad att vara en del av LFI:s styrelse. Organisationen går in i en intensiv utvecklingsfas och fortsätter att expandera verksamheten. Jag är i grunden ekonom och har lång erfarenhet av styrelsearbete i ideella föreningar och har även arbetat som controller för en ideell förening och en stiftelse under flera år. Jag ser fram emot att ta med mina erfarenheter in i styrelsearbetet och bidra till LFI:s utvecklingsresa.

Daniel Boyacioglu, poet, författare, artist  

Jag dansar med er

Jag gråter mer er

Jag sjunger med er

Jag sörjer vår värld med er

Jag fäller hår, blir långsammare i steget

Och hittar ny styrka med er

Eva Nilsson Lundmark, företagare och konsult med fokus på utanförskapsfrågor

-Att arbeta i LFI:s styrelse ger mig möjlighet att vara med och skapa en plattform där barn och föräldrar har möjlighet att utforska och utveckla språket tillsammans. Språket öppnar dörrar in i framtiden. Vi ska vara med och utveckla och erbjuda LFI:s metoder på fler platser. Vi ska också arbeta långsiktigt och strategiskt för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom vårt arbete och genom samverkan med andra aktörer.

Eja Embretsson, VD och förlagschef på En bok för alla

-Jag brinner för läsfrämjande och för mig är det alltid angeläget att öka tillgången på böcker, böcker som kan bli ingången till en annan värld för barn och unga. I en värld där som är osäker är det viktigt att ge fantasin utrymme, det är betydelsefullt att kunna hitta en egen plats. Att ha tillgång till böcker ger både barn och vuxna en möjlighet att resa iväg från verkligheten en liten stund – att hitta en annan plats att finnas till på, om så bara för en liten stund.”

Annika Wennman, lärare och rektor

-Jag är helt övertygad om att läsning, böcker och kulturella upplevelser är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att minska klyftor i samhället, lägga grund för ett rikt liv och minska utanförskap. Därför är jag stolt över att ingå i en styrelse som arbetar aktivt för att göra läsning och kultur till en möjlighet för alla. Jag ser framemot att vara med och utveckla verksamheten ytterligare för att fler ska få möjlighet att ta del av LFI:s fantastiska arbete och få vara en del i att skapa goda förutsättningar för att ytterligare sprida LFI:s metoder.

Amanda Netcher, utredarsociolog

-Jag vill ingå i styrelsen för att kunna påverka föreningen åt den riktning vi satt under föregående år – nämligen att göra vår metod mer tillämpbar för flera. Behovet av LFI är stort i vårt land och i våra utsatta områden. Vår organisation ger hopp! Inom den närmsta tiden ser jag att flera beslutsfattare har fått upp ögonen om oss och om arbetet som bedrivs för att skapa mer jämlika samhällen. Så som det ser ut nu med till exempel gängkriminalitet och mäns våld i våra förorter kan inte få fortsätta. LFI kommer vara svaret på hur vi löser segregationen. 

Marlen Eskander, verksamhetschef och grundare LFI

-Som en visionär ledare är det en ynnest att få arbeta med expansion och utveckling kontinuerligt tillsammans med en så oerhört vass styrelse OCH samtidigt i det verkställande arbetet kunna skapa förutsättningar för att det ska kunna ske. Målgruppsförankringen är avgörande för det visionära, strategiska och verkställande arbete och behöver förankras i alla led vilket blir min uppgift i styrelsen. Genom språk, kultur och bildning kan vi bygga starkare samhällen. Varje individ behöver språket som maktredskap för att kunna förstå och beskriva sin omvärld och vara en del av demokratiska processer. LFI är en oerhört viktig aktör för att kompensera i områden och för en målgrupp som många aktörer har svårt att nå eller inte prioriterar.

hanna skuren

Människorättsjurist Hanna Gerdes ny ordförande

På årsmötet 21 april valdes människorättsjuristen Hanna Gerdes till ny ordförande för Läsfrämjarinstitutet. 

Läsfrämjarinstitutet är en mångfaldigt prisbelönt organisation för barnets rättigheter, kultur, läsfrämjande och bildning som nu går in i en intensiv utvecklingsfas. Läsfrämjarinstitutet – tidigare Läsa för Integration – fortsätter att expandera sin verksamheten och har nu etablerat sig i Södertälje och i Järva.

Idag tillträder Hanna Gerdes som ny ordförande för Läsfrämjarinstitutet. Med en tung bakgrund från 20 -års människorättsarbete och styrelseerfarenhet från såväl civilsamhälle, kommun och olika bolagsstyrelser är Hanna en stor tillgång för organisationen. 

–   Jag är otroligt glad att Hanna valt att tacka ja till uppdraget att vara ordförande för Läsfrämjarinstitutet. Hennes kunskap, drivkraft och inte minst hennes professionella arbete utifrån att hon är en av Sveriges mer namnkunniga människorättsjurister har en central roll för organisationens utveckling. Hanna är en person som alltid har bildning, barn och böcker i fokus – hon är en toppenrekrytering till ordförandeposten helt enkelt! säger Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef för LFI. 

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och författare till både barnböcker och flera böcker om mänskliga rättigheter. Bland Hannas tidigare uppdrag kan nämnas att hon varit utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Rosenbad med ansvar för demokratifrågor och jurist på Diskrimineringsombudsmannen. Hanna har även varit förtroendevald i styrelsen för Barnboksinstitutet – ett forskningsinstitut med fokus på barns läsning.

–   Läsfrämjarinstitutet arbetar konkret, praktiskt och handfast för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är en verksamhet där yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till kultur och utbildning omsätts i praktisk handling. Läsfrämjarinstitutet har imponerat på mig länge med sitt arbete och jag ser fram emot att få vara med och leda utvecklingen när organisationen nu går in i en ny och framtidsorienterad utvecklingsfas, säger Hanna Gerdes.

Tre nya styrelseledamöter valdes in; Daniel Boyacioglu, Jessica Sjönell och Araia Ghirmai Sebhatu. Omvalda ledamöter är: Eva Nilsson Lundmark, Amanda Netcher, Annika Wennman, Eja Embretsson och Marlen Eskander.

sscp

Södertälje Scienceweek: Samverkan för social hållbarhet

Läsfrämjarinstitutet håller ett samtal på Science week . Tillsammans med Miriam Swärdh, Malin Melander, Ingvar Nilsson samtalar Marlen Eskander om hur offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan gå samman för att nå ut till fler för att nå effekter och förändring hos människor som är helt nödvändiga inför att ställa om till ett hållbart samhälle.

Anmälan och mer info finns på länken

https://sscp.se/scienceweek/program2021/samverkan-for-socialt-hallbar-utveckling/

Fredag 5/2 kl 11:45-12:05
Samverkan för social hållbarhet:
Samverkan är avgörande för att nå effekt i individer och samhälle. Ett panelsamtal om hur näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kan gå samman för att utjämna skillnader i uppväxtvillkoren för att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

Medverkande:
Marlen Eskander, grundare Läsfrämjarinstitutet
Miriam Swärdh, varuhuschef IKEA Kungens Kurva
Malin Melander, resultuatenhetschef Barn och ungdom, Södertälje kommun
Ingvar Nilsson, nationalekonom med fokus på utanförskapsfrågor

nachla libre2

Spoken word med Nachla Libre

Poeten och konstnären Nachla Libre är en av de tre konstnärer som inom ramen för vårt samarbete med Grafikens Hus kommer hålla workshopar i Läslandets Kreativa Klubben och vuxengrupper. Syftet är att med konsten som redskap utveckla språk, skrivande och andra konstnärliga uttryck. Nachla kommer första gången på tisdag 24 november. 
 
Hallå där Nachla Libre! 
 
1) Berätta hur du jobbar: 
Jag jobbar på diverse sätt men ett av mina nyckelverktyg är att arbeta utifrån att stärka deltagare genom kreativa uppgifter. Mitt mål är att tillsammans med deltagare skapa trygga rum att vistas och vara konstnärliga i.
 
2) Vilken skillnad gör litteraturen i människors liv? 
Poesi och Spoken Word för mig är känslornas språk. 
Att ge sig själv utrymme att uttrycka det man känner via konsten är viktigt och utvecklande. 
Det är det konstnärliga uttryckets styrka – att man berör via gestaltning och estetik.
 
3) Vad tror du de som är med workshoparna kommer få med sig? 
Jag hoppas att de får med sig verktyg som lyfter dem i deras vardag. Jag hoppas att vårt arbete kan öppna upp för nya tankar, banor och så frön.
linnea_teljas_puranen_gifar_stillbild

Skapa egna emojis med Linnea Puranen

Träffa Linnéa Teljas Puranen som är illustratör, animatör och konstnär.

Berätta lite hur du jobbar:
Jag har älskat att rita ända sen jag var liten. Idag jobbar jag med bilder på många olika sätt. Det kan vara allt från att illustrera till tidningar och välja fotografier till reklam, till att måla väggmålningar och animera figurer till filmer och sociala medier. Samtidigt som jag jobbar, försöker jag tänka på hur mina bilder påverkar alla som ser dem.

Vad ska vi göra i dina workshops i Kreativa Klubben?
Denna aktivitet kommer fokusera på att skapa våra egna GIFar och emojis. Jag hoppas att de som är med kommer tycka att det är roligt och inspirerande – och att alla som vill, också kommer ha sina alldeles egna GIFar på t ex Instagram Stories, iMessage och TikTok!

Vilken skillnad gör konsten i människors liv?
Konsten gör stor skillnad. Jag ser massor av bilder varje dag (i reklam, på sociala medier, i tidningar, ja – nästan överallt). Bakom dessa bilder finns det någon som gjort ett val. Att skapa just den bilden och att visa just den bilden. Jag tycker att det är viktigt att bildskapare förstår vilken makt de har, och att tänka på hur den används.

Linnea Kommer till Läslandets Kreativa Klubben under några tillfällen i höst med start måndag 16 november. Klubben är för barn 10-13 år. Vill du också vara med? Kom och skriv in dig på måndag eller maila info@lfi.se eller ring 073-7711303. Se mer av Linneas arbete på hens hemsida. http://linneapuranen.com/

Workshoparna hålls inom ramen för Delmos-satsningen som LFI gör i samverkan med Grafikens hus.