bild politiker

Town Hall Meeting

 

I samarbete med Stiftelsen the Global Village bjuder vi in till två Town Hall Meetings. Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare kommer till Läslandet Lina Hage för att träffa medborgare som får ett tillfälle att ställa sina frågor och föra fram sina synpunkter.

Det blir två fysiska Town Hall Meetings, vid första tillfället 22/10 kommer oppositionen och 26/10 kommer majoriteten. Anmälan krävs för fysiskt deltagande (då max antal personer är 50). Man kan också se mötena via länk. De sänds på Stiftelsen Global Villages Facebooksida.

Anmälningslänkar finns här:

http://invajo.com/l/e0ftKlBMfp

http://invajo.com/l/cZNHy314JM

Program 22/10

Medverkande:
Alexander Rosenberg (M) Oppositionsråd
Beata Milewczyk (SD) Gruppledare
Metin Hawsho (L) Gruppledare
Linda Sjögren (V) Gruppledare
Upplägg: 18.00 – 18.10 Mingel & registrering
18.10 – 18.15 Ahmed Abdirahman hälsar välkomna
18.15 – 18.35 Politikerna presenterar sig själva och sitt uppdrag
18.35 – 19.55 Q & A Fråga: 2 min Svar: 4 min
19.55 – 20.00 Avrundning & bilder

Program 26/10

Medverkande:
Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
Elof Hansjons (S) Kommunalråd
Lars Greger (MP) Kommunalråd
Tage Gripenstam (C) Kommunalråd
David Winerdal (KD) Kommunalråd
Upplägg:
18.00 – 18.10 Mingel & registrering
18.10 – 18.15 Ahmed Abdirahman hälsar välkomna
18.15 – 18.35 Politikerna presenterar sig själva och sitt uppdrag
18.35 – 19.55 Q & A
19.55 – 20.00 Avrundning & bilder

 

Vad är Town Hall Meeting?
Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och nationella politiker att träffa sina väljare, för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar.

Syfte och avsändare:
Syftet med den här dialogserien är att minska avståndet mellan medborgare och folkvalda. För att motverka polarisering och för att stärka vår demokrati är det ytterst viktigt att tala med och inte om varandra. Stiftelsen The Global Village och anordnar även Järvaveckan (2-6 juni 2021).

Varmt välkomna!

AnyConv.com__bokmässanhemsidan

LFI på Bokmässan

Programmet för årets bokmässa är klart. I och med att bokmässan ställt om till digitalt format har färre programpunkter fått plats. Därför är vi än gladare att kunna presentera att Läsfrämjarinstitutet arrangerar tillsammans med Rabén & Sjögren seminariet “Läsning för makt och demokrati”.

Medverkar gör: Marlen Eskander, grundare Läsfrämjarinstitutet; Elias Våhlund, författare; Alexandra Pascalidou, journalist och författare; Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd Skolverket. Programledare: Amanda Netscher, utredare och styrelseledamot LFI.

Beskrivning av seminariet:
Läsning är en hävstång för social mobilitet och kan minska segregationen i samhället. I en textbaserad värld är läsning och bildning ett sätt att hantera vår tids stora ödesfrågor som leder till polarisering och prövar demokratins grundvalar. Hur når vi de mest läsovana och hur kan samhället designa lösningar för att fler ska bli läsare?

Fredag 25 september 10:45-11:15

Läs mer i det digitala programmet här
https://bokmassan.se/programs/lasning-for-makt-och-demokrati/

moderna museet ute barn

Moderna Museet kommer till Södertälje

Moderna Museet kommer vara en del av Läsfrämjarinstitutets konstkollo under sommarskoj. I ett samarbete och utbyte kommer intendent-förmedling Anita Wernström-Pitcher och kollegan Nina Blom att besöka Läslandets konstkollo där barnen får göra t-shirts med potatistryck och måla inspirerade av när miljön och goda idéer.

Under två dagar kommer också kollodeltagarna få åka till Moderna Museet
få bekanta sig med den amerikanska konstnären John Baldessari och museets utomhussamling. Här finns kreativa uppmaningar att skapa konceptkonst (konst som bygger på idéer) inspirerade av utställningen med John Baldessari. De får skapa som Picasso i det gröna med kol på papper, titta på Paradiset och skapa på museets utomhusrum som är nytt för i sommar.


– Vi påbörjade ett samarbete innan Corona och fick pausa det då museet stängde. Att kunna göra något extra för alla familjer och barn känns extra viktigt denna sommar. Vi har utökat vår utomhus verksamhet för att kunna välkomna fler. Vi tycker också att det är spännande att få besöka och lära känna barnen under kollot och vi vill självklart att fler ska komma och besöka oss! Skeppsholmen som Moderna Museet ligger på är en intressant plats, man kan hemesta på denna lilla ö, säger Anita Wernström-Pitcher

–      Överallt där konstutövande sker sker en demokratihandling. Att det dessutom sker på en plats där samhällets utbud av kulturinstitutioner och kulturaktiviteter är eftersatt gör att insatsen blir än viktigare. LFIs vision är att varje barn ska ha ordets makt och en arena att agera på. Att ha konsten som språk och arena ger tryggare barn som i förlängningen också blir trygga vuxna som tillsammans skapar en välmående stad, säger Marlen Eskander, verksamhetschef LFI.

Kollo-veckan slutar med en vernissage för föräldrar och allmänhet att ta del av på Läslandet i Lina Hage.

Kollot genomförs inom ramen för Södertälje kommuns satsning Sommarskoj.

pressmed2

Statsbidrag av Delmos beviljat

Delegationen mot segregation (Delmos) har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020.

Delmos fick in totalt 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser. Läsfrämjarinstitutet är en av 31 ideella föreningar och stiftelser som blivit beviljade medel.

Statsbidraget avser Läsfrämjarinstitutets arbete i Södertälje och innebär att vi kan fortsätta arbeta systematisk och ihärdigt med att ge fler ordets makt och en arena att agera på genom läs- litteratur och kulturaktiviteter. Målgrupperna utökas till vuxna, barn 10-15 år samt barn i förskolegrupper.

”Vi arbetar systematiskt för att förbättra livssituationen för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden samt med att belysa segregationens orsaker och konsekvenser, säger Marlen Eskander verksamhetschef. Genom bidraget kan vi utveckla verksamheten för att bredda målgruppen och därmed nå större effekt av vårt arbete. Vi kommer också utveckla samarbetet med Grafikens hus, Södertälje kommun och andra aktörer från idéburen sektor.”

”Med en övertygelse om att konsten har ett viktigt uppdrag i att vara med och utveckla samhället verkar Grafikens Hus för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vi är jätteglada över den här möjligheten att fördjupa vårt samarbete med LFI. Genom att föra samman läsfrämjande insatser och konstnärligt skapande kan vi engagera och representera fler grupper och individer i samhället.” Anna Jönsson vice vd, Grafikens Hus.

Kontakt:
Marlen Eskander 070-7596967

Behövande familjer får matkassar

Pandemin har drabbat de som redan lever i socioekonomisk utsatthet stort och många barnfamiljer har knappt mat på bordet. Läsfrämjarinstitutet är en av fyra samverkanspartners som möjliggör Södertälje matkasseutdelning.

Foto: Länstidningen Södertälje

Vi behöver din hjälp för att kunna hjälpa.

• Om du är i behov av hjälp eller vill bidra till utdelningen kan du ta kontakt via denna mejladress: matkasse.sodertalje@gmail.com.

• Eller sätt in pengar på bankgiro 189-6034 , eller via swishnummer 123 287 33 21. Märk överföringen med ”Basvaror”. Då kan fler familjer få matkassen

Läs mer på
https://www.lt.se/logga-in/de-hjalper-sodertaljefamiljerna-som-hamnat-i-skuggan-av-corona-manniskor-har-inte-mat-pa-bordet?fbclid=IwAR0Seh2bxESE4JhM6KxQjOrdnEdX8ATEFL-vCyOydrATkY2GWJ3NmtDIOTs

dagkollo

Dagkollo på Läslandet

Nu är anmälan för sommarens dagkollon öppen.

Engagemangskollo 22-26 juni, kl 11-14

Ingen i samhället är viktigare än Du! Du kan påverka ditt liv och omgivningen genom att göra din röst hörd. Men hur gör man på bästa sätt för att nå ut till fler, påverka politiker och göra förändring i samhället? Det får du träna på i detta kollo. Det kan vara att starta en förening, skriva en insändare, hålla tal, ordna en demonstration. Du får träffa förebilder som i ung ålder har lyckats påverka många människor och göra bra saker för sin stad.

Konstkollo med Moderna Museet 6 juli -10 juli kl 11 – 14 (ons-tors kl 10-15)

Hur gör konstnärer egentligen? Och hur är Du när du är konstnär? Tillsammans med konstpedagoger från Moderna Museet får du utveckla ditt skapande och estetiska uttryck. Vi låter kreativiteten flöda och tränar på några konsttekniker. Onsdag-Torsdag- åker vi till Moderna Museets verkstad i deras trädgård. Kollot avslutas med vernissage i Läslandet på fredagen.

Kollot är ett samarrangemang med Moderna Museet och Nobina.

Fotokollo 20-24 juli kl 11-14

De flesta fotograferar mycket i sin vardag. Men hur tar man de bästa bilderna? Det får du lära dig i detta kollo tillsammans med professionell fotograf Hopig Khachadourian. Vi tränar på landskapsfotografering, personporträtt och konstfoto samt hur du kan arbeta med ljus och redigering. Resultatet blir en utställning.

VAR: Porslinsvägen 2B i Lina Hage

FÖR VEM:10-15 år

SISTA ANMÄLNINGSDAG:10 juni 2020

ANMÄLAN:info@lfi.se

Uppge barnets ålder, förälders telefonnummer och vilket/vilka kollon ni anmäler till.

OBS begränsat antal platser och anmälan är bindande.

FÖR MER INFORMATION:

ÖVRIGT: Vi bjuder på fika och lättare mat varje dag. Alla deltagare får en t-shirt

styrelse 2020

Årsmöte 2020

Läsfrämjarinstitutet har hållit årsmöte och valt ny styrelse. Nyinvalda styrelseledamöter är Hanna Gerdes och Annika Wennman. Återvalda styrelseledamöter är Brandon Sekitto, Eva Nilsson Lundmark, Beatrice Clarke, Eja Embretsson, Amanda Netcher, Elias Våhlund, Marlen Eskander. Fyra ledamöter har lämnat sin post; Gunilla Larsson, Mikhael Mikalidis, Jonas Berg och Maha Chamoun.

Annika Wennman är rektor på Fryshusets grundskola i Husby. Hon är lärare i svenska och har vidareutbildat sig i specialpedagogik. Språkets viktiga roll i lärande har alltid varit ett fokusområde för henne. Hon är också engagerad i frågor som rör särbegåvade elever och deras rätt till utmaning i skolan. Om LFI och sitt engagemang säger hon:

”Jag tycker att alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är något centralt. För mig är LFI en otroligt viktig del i detta. Att i tidig ålder få tillgång till det berättade och skrivna språket är viktigt för att utvecklas som läsare och för att skapa intresse för läsning. LFI´s arbete med detta öppnar dörrar för delaktighet i samhället och ett livslångt läsande och lärande.”

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och författare till flera böcker om mänskliga rättigheter. Bland Hannas tidigare uppdrag kan nämnas utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Rosenbad och jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

Hanna har valt att engagera sig i LFI för att LFI arbetar konkret, praktiskt och handfast för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är en verksamhet där yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till kultur och utbildning omsätts i praktisk handling. LFI har imponerat på mig länge med sitt arbete och det känns otroligt kul att nu vara invald i styrelsen.”

Brandon Sekitto fortsätter som ordförande och tackade avgående och nuvarande ledamöter för deras arbete:

“2020 är onekligen ett år med många utmaningar. Sviterna av Covid-19 kommer påverka samhället djupt och brett. I synnerhet vår primära målgrupp som är barn och föräldrar som lever i socioekonomisk utsatthet. Jag vill tacka avgående styrelseledamöter och ser fram emot ett nytt år. Med förstärkning i styrelsen har vi både bredd och spetskompetens att fortsätta driva Läsfrämjarinstitutets arbete framåt, såväl i kris som i stabilitet.”

kassar2

Civilsamhället i Södertälje samarbetar för att dela ut mat till barnfamiljer i Coronapandemins spår

Svenska kyrkan har sedan slutet av mars delat ut matlådor med lagad mat till 150 personer två gånger i veckan. Allt fler söker kontakt och vi är flera civilsamhällesorganisationer som ser och möter familjer där behoven är stora. Familjer där föräldrarna hankar sig fram på extrajobb, familjer som på grund av rådande bostadssituation betalar dyra hyror, familjer som sammanfattningsvis har knappa resurser att få vardagen att gå ihop.


Vi ser nu att dessa familjers situation förvärras snabbt. De långsiktiga effekterna av de åtgärder som införs under Coronautbrottet kommer att drabba människor i en redan socio-ekonomisk utsatt situation mer än övriga befolkningen och vi ser nu effekterna av att människor förlorar sin inkomst i Södertälje. 

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. När vi nu ser att familjer i Sverige faktiskt inte har denna tillgång är vi tillsammans manade att bidra.

I ett samarbete mellan Södertälje stads rödakorskrets, Svenska kyrkan i Södertälje, Läsfrämjarinstitutet, Bilda Öst och Främjarnas förening har vi börjat dela ut matkassar med basvaror till barnfamiljer i staden. Vi riktar oss till barnfamiljer i mycket utsatta situationer som inte kan täcka sina basala behov och lever under existensminimum.

Våra organisationers grundläggande principer och värdegrund handlar om allas lika människovärde och rättigheter, att vi alltid ska nå ut till dem som befinner sig i utsatthet och aldrig lämna någon ensam i en kris.

Vi har till en början fått kassar med basvaror till 100 familjer skänkta från Ica Maxi Vasa. Stort tack till Jonas Berg och personalen på Ica Maxi Vasa för detta samhällsengagemang.

Vi har frivilliga som packar och kör ut maten, vi har lokaler och organisation för att nå ut, men vi saknar finansiering. Vi kommer därför nu att vända oss till fler företag i Södertälje som kan tänka sig bidra och samarbeta med oss.

Kontaktpersoner:

För press/media:
Ylva Evensen, Svenska kyrkan i Södertälje
Tel: 08 550 91 360, mail: ylva.evensen@svenskakyrkan.se
Tina Youssef, Främjarnas förening
Tel: 0769468639, mail: tina.youssef@bilda.nu

För privatpersoner och företag: matkasse.sodertalje@gmail.com
Swish: 123 287 33 21 märk inbetalningen basvaror

påsen

Läslandet delar ut bok- och pysselpaket

100 familjer i Rinkeby och Södertälje får varsin kasse med böcker och pyssel för att underlätta coronakarantänen. Påsen innehållet böcker för barn i olika åldrar, pyssel och leksaker för att stimulera språk, lek och fantasi.

Familjer som redan kämpar med att få ekonomin att gå ihop och är trångbodda blir dubbelt utsatta när stora delar av samhället stänger ner. Dessutom minskar många familjers inkomster just nu. Därför delar Läsfrämjarinstitutet, ut ett bok- och pysselpaket tillsammans med bokförlaget En bok för alla och IKEA Kungens Kurva. Totalt 100 kassar med böcker för barn i alla åldrar, samt pysselmaterial och leksaker delas ut i Rinkeby och Södertälje.

– I tider av kris är kultur och skapande ett sätt att hantera ovisshet och bearbeta kaoset omkring en. Genom att teckna, pyssla och skapa kan barn och vuxna bearbeta den nya tillvaron och dessutom distrahera tankarna från en mycket oroande omvärld. Det här behövs! säger Marlen Eskander, grundare av Läsfrämjarinstitutet.

Tyvärr kan Läslandet inte hålla öppet som vanligt under coronapandemin och många familjer tvingas stanna hemma mer än vanligt. Därför ställer Läsfrämjarinstitutet om och håller träffarna utomhus och ser till att familjer kan bunkra upp med böcker och pyssel. För Eja Embretsson, VD på förlaget för En bok för alla, var det självklart att vara med i Läsfrämjarinstitutets satsning:

– I en värld som blir liten är det viktigt att ge fantasin utrymme, det är betydelsefullt att kunna hitta en egen plats. Att ha tillgång till böcker ger både barn och vuxna en möjlighet att resa iväg från verkligheten en stund, säger hon.

Eja Embretsson, vd bokförlaget en Bok för alla

Även Miriam Swärdh, varuhuschef på Ikea Kungens kurva, är glad att få en chans att underlätta vardagen en aning för familjer under coronapandemin:

-I vårt långsiktiga samarbete med Läsfrämjarinstitutet möter vi barn och deras familjer genom Läslandet. Nu stöttar vi Läsfrämjarinstitutets viktiga arbete för att möta barns behov på nya sätt i oroliga tider.

Miriam Swärdh, varuhuschef IKEA Kungens Kurva.

E

Läslandet ställer om

På grund av det rådande läget med Corona-pandemin kommer Läslandet hålla sina aktiviteter utomhus från och med denna vecka (vecka 14). Givetvis genomför vi aktiviteterna helt och hållet i enlighet med myndigheternas rekommendationer och råd. Vi finns torsdagar i Södertälje kl 15-16 och på fredagar i Rinkeby kl 15-16. På hemsidan, under fliken kalender kan du se exakt plats.

Vi kommer också ha mer innehåll på våra digitala plattformar, såsom Instagram, Facebook och Youtube.

Vi värnar våra deltagare, varenda en och önskar er en god hälsa och frid i denna prövande tid. Vi håller i, håller ut och håller om, tills vi kan ses igen!