dagkollo

Dagkollo på Läslandet

Nu är anmälan för sommarens dagkollon öppen.

Engagemangskollo 22-26 juni, kl 11-14

Ingen i samhället är viktigare än Du! Du kan påverka ditt liv och omgivningen genom att göra din röst hörd. Men hur gör man på bästa sätt för att nå ut till fler, påverka politiker och göra förändring i samhället? Det får du träna på i detta kollo. Det kan vara att starta en förening, skriva en insändare, hålla tal, ordna en demonstration. Du får träffa förebilder som i ung ålder har lyckats påverka många människor och göra bra saker för sin stad.

Konstkollo med Moderna Museet 6 juli -10 juli kl 11 – 14 (ons-tors kl 10-15)

Hur gör konstnärer egentligen? Och hur är Du när du är konstnär? Tillsammans med konstpedagoger från Moderna Museet får du utveckla ditt skapande och estetiska uttryck. Vi låter kreativiteten flöda och tränar på några konsttekniker. Onsdag-Torsdag- åker vi till Moderna Museets verkstad i deras trädgård. Kollot avslutas med vernissage i Läslandet på fredagen.

Kollot är ett samarrangemang med Moderna Museet och Nobina.

Fotokollo 20-24 juli kl 11-14

De flesta fotograferar mycket i sin vardag. Men hur tar man de bästa bilderna? Det får du lära dig i detta kollo tillsammans med professionell fotograf Hopig Khachadourian. Vi tränar på landskapsfotografering, personporträtt och konstfoto samt hur du kan arbeta med ljus och redigering. Resultatet blir en utställning.

VAR: Porslinsvägen 2B i Lina Hage

FÖR VEM:10-15 år

SISTA ANMÄLNINGSDAG:10 juni 2020

ANMÄLAN:info@lfi.se

Uppge barnets ålder, förälders telefonnummer och vilket/vilka kollon ni anmäler till.

OBS begränsat antal platser och anmälan är bindande.

FÖR MER INFORMATION:

ÖVRIGT: Vi bjuder på fika och lättare mat varje dag. Alla deltagare får en t-shirt

styrelse 2020

Årsmöte 2020

Läsfrämjarinstitutet har hållit årsmöte och valt ny styrelse. Nyinvalda styrelseledamöter är Hanna Gerdes och Annika Wennman. Återvalda styrelseledamöter är Brandon Sekitto, Eva Nilsson Lundmark, Beatrice Clarke, Eja Embretsson, Amanda Netcher, Elias Våhlund, Marlen Eskander. Fyra ledamöter har lämnat sin post; Gunilla Larsson, Mikhael Mikalidis, Jonas Berg och Maha Chamoun.

Annika Wennman är rektor på Fryshusets grundskola i Husby. Hon är lärare i svenska och har vidareutbildat sig i specialpedagogik. Språkets viktiga roll i lärande har alltid varit ett fokusområde för henne. Hon är också engagerad i frågor som rör särbegåvade elever och deras rätt till utmaning i skolan. Om LFI och sitt engagemang säger hon:

”Jag tycker att alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är något centralt. För mig är LFI en otroligt viktig del i detta. Att i tidig ålder få tillgång till det berättade och skrivna språket är viktigt för att utvecklas som läsare och för att skapa intresse för läsning. LFI´s arbete med detta öppnar dörrar för delaktighet i samhället och ett livslångt läsande och lärande.”

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och författare till flera böcker om mänskliga rättigheter. Bland Hannas tidigare uppdrag kan nämnas utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Rosenbad och jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

Hanna har valt att engagera sig i LFI för att LFI arbetar konkret, praktiskt och handfast för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är en verksamhet där yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till kultur och utbildning omsätts i praktisk handling. LFI har imponerat på mig länge med sitt arbete och det känns otroligt kul att nu vara invald i styrelsen.”

Brandon Sekitto fortsätter som ordförande och tackade avgående och nuvarande ledamöter för deras arbete:

“2020 är onekligen ett år med många utmaningar. Sviterna av Covid-19 kommer påverka samhället djupt och brett. I synnerhet vår primära målgrupp som är barn och föräldrar som lever i socioekonomisk utsatthet. Jag vill tacka avgående styrelseledamöter och ser fram emot ett nytt år. Med förstärkning i styrelsen har vi både bredd och spetskompetens att fortsätta driva Läsfrämjarinstitutets arbete framåt, såväl i kris som i stabilitet.”

kassar2

Civilsamhället i Södertälje samarbetar för att dela ut mat till barnfamiljer i Coronapandemins spår

Svenska kyrkan har sedan slutet av mars delat ut matlådor med lagad mat till 150 personer två gånger i veckan. Allt fler söker kontakt och vi är flera civilsamhällesorganisationer som ser och möter familjer där behoven är stora. Familjer där föräldrarna hankar sig fram på extrajobb, familjer som på grund av rådande bostadssituation betalar dyra hyror, familjer som sammanfattningsvis har knappa resurser att få vardagen att gå ihop.


Vi ser nu att dessa familjers situation förvärras snabbt. De långsiktiga effekterna av de åtgärder som införs under Coronautbrottet kommer att drabba människor i en redan socio-ekonomisk utsatt situation mer än övriga befolkningen och vi ser nu effekterna av att människor förlorar sin inkomst i Södertälje. 

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. När vi nu ser att familjer i Sverige faktiskt inte har denna tillgång är vi tillsammans manade att bidra.

I ett samarbete mellan Södertälje stads rödakorskrets, Svenska kyrkan i Södertälje, Läsfrämjarinstitutet, Bilda Öst och Främjarnas förening har vi börjat dela ut matkassar med basvaror till barnfamiljer i staden. Vi riktar oss till barnfamiljer i mycket utsatta situationer som inte kan täcka sina basala behov och lever under existensminimum.

Våra organisationers grundläggande principer och värdegrund handlar om allas lika människovärde och rättigheter, att vi alltid ska nå ut till dem som befinner sig i utsatthet och aldrig lämna någon ensam i en kris.

Vi har till en början fått kassar med basvaror till 100 familjer skänkta från Ica Maxi Vasa. Stort tack till Jonas Berg och personalen på Ica Maxi Vasa för detta samhällsengagemang.

Vi har frivilliga som packar och kör ut maten, vi har lokaler och organisation för att nå ut, men vi saknar finansiering. Vi kommer därför nu att vända oss till fler företag i Södertälje som kan tänka sig bidra och samarbeta med oss.

Kontaktpersoner:

För press/media:
Ylva Evensen, Svenska kyrkan i Södertälje
Tel: 08 550 91 360, mail: ylva.evensen@svenskakyrkan.se
Tina Youssef, Främjarnas förening
Tel: 0769468639, mail: tina.youssef@bilda.nu

För privatpersoner och företag: matkasse.sodertalje@gmail.com
Swish: 123 287 33 21 märk inbetalningen basvaror

påsen

Läslandet delar ut bok- och pysselpaket

100 familjer i Rinkeby och Södertälje får varsin kasse med böcker och pyssel för att underlätta coronakarantänen. Påsen innehållet böcker för barn i olika åldrar, pyssel och leksaker för att stimulera språk, lek och fantasi.

Familjer som redan kämpar med att få ekonomin att gå ihop och är trångbodda blir dubbelt utsatta när stora delar av samhället stänger ner. Dessutom minskar många familjers inkomster just nu. Därför delar Läsfrämjarinstitutet, ut ett bok- och pysselpaket tillsammans med bokförlaget En bok för alla och IKEA Kungens Kurva. Totalt 100 kassar med böcker för barn i alla åldrar, samt pysselmaterial och leksaker delas ut i Rinkeby och Södertälje.

– I tider av kris är kultur och skapande ett sätt att hantera ovisshet och bearbeta kaoset omkring en. Genom att teckna, pyssla och skapa kan barn och vuxna bearbeta den nya tillvaron och dessutom distrahera tankarna från en mycket oroande omvärld. Det här behövs! säger Marlen Eskander, grundare av Läsfrämjarinstitutet.

Tyvärr kan Läslandet inte hålla öppet som vanligt under coronapandemin och många familjer tvingas stanna hemma mer än vanligt. Därför ställer Läsfrämjarinstitutet om och håller träffarna utomhus och ser till att familjer kan bunkra upp med böcker och pyssel. För Eja Embretsson, VD på förlaget för En bok för alla, var det självklart att vara med i Läsfrämjarinstitutets satsning:

– I en värld som blir liten är det viktigt att ge fantasin utrymme, det är betydelsefullt att kunna hitta en egen plats. Att ha tillgång till böcker ger både barn och vuxna en möjlighet att resa iväg från verkligheten en stund, säger hon.

Eja Embretsson, vd bokförlaget en Bok för alla

Även Miriam Swärdh, varuhuschef på Ikea Kungens kurva, är glad att få en chans att underlätta vardagen en aning för familjer under coronapandemin:

-I vårt långsiktiga samarbete med Läsfrämjarinstitutet möter vi barn och deras familjer genom Läslandet. Nu stöttar vi Läsfrämjarinstitutets viktiga arbete för att möta barns behov på nya sätt i oroliga tider.

Miriam Swärdh, varuhuschef IKEA Kungens Kurva.

E

Läslandet ställer om

På grund av det rådande läget med Corona-pandemin kommer Läslandet hålla sina aktiviteter utomhus från och med denna vecka (vecka 14). Givetvis genomför vi aktiviteterna helt och hållet i enlighet med myndigheternas rekommendationer och råd. Vi finns torsdagar i Södertälje kl 15-16 och på fredagar i Rinkeby kl 15-16. På hemsidan, under fliken kalender kan du se exakt plats.

Vi kommer också ha mer innehåll på våra digitala plattformar, såsom Instagram, Facebook och Youtube.

Vi värnar våra deltagare, varenda en och önskar er en god hälsa och frid i denna prövande tid. Vi håller i, håller ut och håller om, tills vi kan ses igen!


Inställt vecka 12

Med anledning av Corona-viruset har Läslandet inga öppna aktiviteter vecka 12. Vi följer utvecklingen och rekommendationerna noga och sätter våra deltagares och medarbetares hälsa i första hand.

Vi ser nu över hur vi kan anpassa och ställa om vår verksamhet och aktiviteter för att fortsatt fungera läs-, litteratur- och kulturfrämjande på ett sätt som är möjligt givet det läge vårt samhälle befinner sig i just nu.

Vi uppdaterar kontinuerligt med information här och på vår Instagram och Facebook. Tills vidare uppmanar vi alla att följa de rekommendationer som ges. Ta hand om er och passa på att läsa lite extra mycket nu!

rinkeby bild igen

Läslandet startar i Rinkeby

Nu är det klart att Läslandet startar i Rinkeby. Fredag 28/2 kl 16-18 blir första aktiviteten där, i Rinkeby Folket Hus.

– Det här steget är viktigt och efterlängtat. Och det har blivit möjligt tack vare finansiering av Gålö stiftelsen som har en satsning i Järva, säger Marlen Eskander, verksamhetschef. Vi har sett omedelbara effekter i barns språkutveckling och hela familjens kulturkonsumtionsmönster på de platser vi redan är etablerade. Vi ser fram emot att göra mer kultur och litteratur tillgängligt för fler och bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Aktiviteterna kommer – i enlighet med Läslandets koncept – vara veckovist återkommande för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna. Tillsammans läser och gestaltar vi barnböcker i 4-dimensionell högläsning. Aktiviteterna är öppna, gratis, kräver ingen anmälan eller medlemskap. Fardosa Omar är samordnare på Rinkeby Folket Hus och välkomnar Läslandet såhär:

– Läslandets metod och verksamhet kommer att passa bra i Rinkeby och på Järva, där många, både barn och vuxna, söker insatser av det här slaget. Det här blir både roligt och lättsamt och passar alla, oavsett språk- och läskunskaper.

staffan jpg

Hållbarhetslabbet

Hallå där Staffan Hjalmarsson! Du är konstnär och verksamhetsansvarig på Folk Lab.

Varför kommer ni med ett hållbarhetslab till Södertälje scienceweek på lördag❓
Vi har ett akut nödläge. Ekologiskt och socialt. Till och med EU-parlamentet har beslutat att det är så. Nödlägen löser vi allra bäst tillsammans. Och det är PRECIS det som Folk Lab skall försöka göra på lördag tillsammans med Läslandet och alla som kommer till labbet.

Vad tror du kommer hända i hållbarhetslabbet på lördag❓
Vi kommer att göra ett litet mikrosamhälle av skapande, kreativitet och där vi löser nödläget.

Vad är det som gör att ni ingår ett samarbete med LFI-Läslandet ❓ Klimatkrisen ÄR existensiell. Vad innebär det att vara människa när vi blivit en egen naturkraft? Och vilka kan inte vara bättre på att prata om att vara människor än Läslandet!

Vad läser du just nu ❓ Lev som du vill och inte som du lärt dig.

Se mer om labbet på https://sodertalje.folklab.nu/…

malingeneta

Geneta familjecentral

LFI inleder ett samarbete med Geneta familjecentral. En gång i månaden finns vi där och genomför 4-dimensionell högläsning med barn och vuxna som besöker familjecentralen den dagen.

Hallå där Malin Melander, gruppledare på Geneta familjecentral, vilken effekt tror du det kommer ge?

-Vi tror och hoppas att våra familjer kommer läsa mer tillsammans! Vi tror också att fler kommer börja läsa tidigare för sina små barn så att även våra mindre barn ska få uppleva glädjen i läsandet och att vi på så sätt gynnar deras språkutveckling. Förhoppningsvis så kommer vi tillsammans kunna ge barnen bra förutsättningar för att utveckla sitt språk och bli läsande individer.

Varför prioriterar ni utrymme för läsupplevelser i gemenskap på er familjecentral? 

-Vi vet att barn som inte får med sig läsandet i ung ålder lär sig mycket färre ord än ett barn som läser. Och språket är så viktigt här i livet, inte bara för att klara skolan. Vi vill att barnen här ska bli läsande, kreativa och tänkande barn och sedan vuxna!

Vad läser du just nu? 

-Jag har precis läst klart Arv och miljö av Vigdis Hjorth och har lite svårt att bestämma mig om jag ska läsa Susanna Alakoskis Bomullsängeln eller om jag ska ge mig på The Beekeeper of Aleppo av Christy Lefteri. Annars är jag väldigt förtjust i dokumentära böcker av olika slag, gärna lite mörka historier…

 

 

 

JKassel_AWL_WEBB6

ÅWL Arkitekter stödjer Läsfrämjarinstitutet

Precis lagom till jul fick Läsfrämjarinstitutet en mycket välkommen gåva. ÅWL Arkitekter stödjer verksamheten med 93200 kr. Varje år skänker de en del av sin vinst till organisationer eller initiativ som skapar värde och engagemang i viktiga frågor.

– Integration och delaktighet i samhället är en av våra stora utmaningar just nu och en nyckel för att lyckas med denna utmaning är språket. Läsfrämjarinstitutets arbete med barn, och vuxna i deras omgivning, tror vi är en mycket värdefull del i detta arbete. Vi på ÅWL är stolta över att kunna stötta Läsfrämjarinstitutet och Läslandet med denna gåva, säger Sara Revström, styrelseordförande för ÅWL Arkitekter.

– Vi är innerligt glada och tacksamma för att ÅWL Arkitekter har hittat oss och valt att skänka en summa pengar som med säkerhet bidrar till att ge mer till fler barn som inte har naturlig ingång till litteratur och kultur. Genom bildning ökar vi bindningar och förbindelser. Med era facktermer kan man säga förtätning av stadens human- och kulturkapital, säger Marlen Eskander grundare och verksamhetschef på Läsfrämjarinstitutet och Läslandet.

Läs mer på ÅWL:s hemsida